Lid Raad van Toezicht Stichting Pameijer

Lid Raad van Toezicht Stichting Pameijer

Pameijer is een stichting ten behoeve van de ondersteuning van mensen met een (lichte) verstandelijke beperking en mensen met psychosociale/psychiatrische problemen. Pameijer ondersteunt mensen op alle levensterreinen: wonen, werken, leren, vrijetijdsbesteding en sociale contacten.

Profiel lid Raad van Toezicht

Specifieke kenmerken profiel vacature

  • Kennis van en ervaring in of met de langdurige zorg ten behoeve van mensen met psychiatrische, psychosociale problematiek en of een (licht) verstandelijke beperking en/of gedragsproblemen;
  • Kennis van en ervaring met financieel economische zaken binnen de bedrijfsvoering;
  • Kennis van de organisatie van zorg en welzijn, inclusief de relevante wet- en regelgeving;
  • Kennis van inclusie, herstelgerichte zorg, relationele zorg;
  • Kennis van en ervaring met kwaliteits- en veiligheidsmonitoring in relatie tot constante verbetering;
  • Oog voor het geheel, maar ook specifiek voor het cliëntenperspectief.

Kortom, een autoriteit binnen het ‘zorgveld’.

Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Profiel downloaden'. 

 

 

 

Status
Positie vervuld
Reageren tot
22 oktober 2018

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Klik hier voor ons Privacybeleid

Governance Update nieuwsbrief

Volg ons