Lid Raad van Toezicht Stichting Bodembeheer Nederland - profiel financieel/beleggingen

  • Home
  • Search
  • Vacatures
  • Lid Raad van Toezicht Stichting Bodembeheer Nederland - profiel financieel/beleggingen

Lid Raad van Toezicht Stichting Bodembeheer Nederland - profiel financieel/beleggingen

Stichting Bodembeheer Nederland (SBN) is in 2015 in overleg met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat opgericht. SBN is een stichting zonder winstoogmerk en heeft niet tot doel commerciële activiteiten te ontplooien. SBN opereert op het grensvlak van overheid en bedrijfsleven. SBN biedt financiële en operationele ondersteuning bij aanpak en beheer van bodemverontreinigingen. SBN richt zich op subsidies bij bodemsanering, saneringen, nazorg, risico afkoop en gebiedsgericht grondwaterbeheer.

Lid Raad van Toezicht met het profiel financieel/beleggingen

Profieleisen

  • Kennis van en/of ervaring met vraagstukken rond financiering en financiële continuïteit;
  • Kennis van en inzicht in financiële risico’s en de relevante eisen en regels, onder meer op het terrein van treasury en beleggingen;
  • Kennis en ervaring met beleggingsstrategieën die nodig zijn bij ‘gegarandeerde’ opbrengsten op lange termijn;
  • In staat om investeringsbeslissingen te kunnen beoordelen;
  • Kennis van financieel-economische vraagstukken risicomanagement;
  • Kennis van de regels voor (financiële) (jaar)verslaglegging.

Gezien de huidige samenstelling van de Raad gaat de voorkeur uit naar een vrouwelijke kandidaat.

Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Profiel downloaden'. 

Status
Termijn verstreken
Reageren tot
16 september 2019

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief