Lid Raad van Toezicht 's Heeren Loo Zorggroep - aandachtsgebied Financiën - o.v.v. Centrale Cliëntenraad

Lid Raad van Toezicht 's Heeren Loo Zorggroep - aandachtsgebied Financiën - o.v.v. Centrale Cliëntenraad

De 's Heeren Loo Zorggroep is in Nederland de grootste en één van de meest ervaren zorgaanbieders voor mensen met een verstandelijke beperking en vierde in 2016 haar 125-jarig bestaan. 's Heeren Loo heeft te maken met een grote variatie in zorgvragen, van zorg in dienstverlening in de thuissituatie, gericht op kinderen met een verstandelijke beperking tot complexe intensieve zorgvragen met een interdisciplinaire ondersteuning en 24-uurs opvang op woonlocaties.

Lid Raad van Toezicht - aandachtsgebied Financiën

Vanwege het vertrek wegens het aflopen van de statutaire termijn ontstaat per 1 maart 2019 een vacature in de Raad van Toezicht. De Centrale Cliëntenraad heeft het recht om voor deze vacature een bindende voordracht te doen.

Specifieke deskundigheden en aandachtsgebieden:

  • brede bestuurlijke ervaring in een grote complexe organisatie, met onder meer kennis van en ervaring met de portefeuilles financiën en ICT (met name in relatie tot het zorgdomein);
  • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen;
  • maatschappelijk actief.

Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Profiel downloaden'.

 

Status
Positie vervuld
Reageren tot
5 november 2018

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Klik hier voor ons Privacybeleid

Governance Update nieuwsbrief

Volg ons