Lid Raad van Toezicht RAV Haaglanden - Profiel HR en Organisatie

Lid Raad van Toezicht RAV Haaglanden - Profiel HR en Organisatie

RAV Haaglanden (Coöperatie Regionale Ambulance Voorziening Haaglanden) is een coöperatieve vereniging u.a. en wordt gevormd door de drie ambulancevervoerders in de regio Haaglanden:

  • Ambulancezorg GGD Haaglanden
  • Ambulancezorg Witte Kruis
  • Ambulancezorg Zoetermeer   

Daarnaast is er met de Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden (MKA Haaglanden) een overeenkomst gesloten voor de aanname en uitgifte van meldingen.

RAV Haaglanden is opgericht in 2011 met als doel het verlenen van kwalitatief hoogwaardige ambulancezorg in de regio Haaglanden. Daar horen zowel de ambulances op straat bij als de triage op de meldkamer. 
In totaal wordt de zorgverlening uitgevoerd door bijna 300 medewerkers. Daarnaast heeft elke organisatie haar eigen staf en leiding. Het verzorgingsgebied is de regio Haaglanden, bestaande uit negen gemeenten: Den Haag, Wassenaar, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp, Zoetermeer, Delft, Midden-Delfland en Westland.

RAV Haaglanden kent een ledenraad waarin elk lid van de coöperatie zitting heeft. RAV Haaglanden heeft een vierhoofdig bestuur dat bestaat uit vertegenwoordigers van de reeds bestaande ambulancediensten, aangevuld met een onafhankelijk voorzitter. Deze bestuurders werken volgens een vaste portefeuilleverdeling. De meldkamer ambulancezorg treeft op als adviseur van het bestuur.

De Raad van Toezicht bestaat uit een voorzitter en twee leden. Van de leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen en de zorgfunctie van de Coöperatie in het bijzonder en dat zij zelf maatschappelijk actief zijn. RAV Haaglanden streeft naar een samenstelling van de Raad van Toezicht die een afspiegeling is van die van de samenleving.

Rekening houdend met de algemene profieleisen van leden van de Raad van Toezicht, beschreven in de profielschets die via de knop 'Profiel downloaden' is te vinden, wordt het volgende specifieke profiel gezocht:

Lid Raad van Toezicht met profiel: HR en Organisatie

  • meerdere jaren bestuurs- en/of managementervaring in (semi) publieke organisatie;
  • ervaring met HR-vraagstukken en organisatieontwikkeling op strategisch en tactisch niveau;
  • oog voor doelmatigheid en bedrijfsvoering;
  • goede communicator; kunnen denken en communiceren in belangen;
  • ervaring als commissaris of toezichthouder is gewenst;
  • aantoonbare binding met regio Haaglanden.  

Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Profiel downloaden'. 

Status
Termijn verstreken
Reageren tot
22 juni 2020

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief