Lid Raad van Toezicht Parc Spelderholt, met profiel Horeca

Lid Raad van Toezicht Parc Spelderholt, met profiel Horeca

Parc Spelderholt is een landelijke organisatie met een bijzondere missie en een uniek ontwikkelingsconcept met als kern: “leer het mij zelf te doen”.
Zij richt zich daarmee op het vergroten van de zelfredzaamheid van jongeren tussen 18 en 25 jaar oud met een verstandelijke beperking. Deze studenten zijn veelal schoolverlaters van het voortgezet speciaal onderwijs (ZMLK-VSO).

Als ontwikkelingscentrum biedt Parc Spelderholt deze doelgroep een driejarig integraal traject op het gebied van:

 • het leren van een vak (op assistent-niveau);
 • zelfstandiger wonen;
 • omgaan met vrije tijd.

De studenten worden opgeleid in de horeca, het onderhoud of de dienstverlening en kunnen al het geleerde op het Parc in de praktijk brengen. Zij lopen stage op het Kasteel, in het Hotel of werken mee aan het onderhoud van het park.

Algemene profielkenmerken voor een lid Raad van Toezicht 

Van een lid van de Raad van Toezicht worden de volgende kwaliteiten verwacht:

 • affiniteit met de doelstelling en functie van de Stichting;
 • algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
 • een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • het vermogen en de attitude om de directie met raad en als klankbord terzijde te staan;
 • het vermogen om het beleid van de Stichting en het functioneren van de directie te toetsen;
 • het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de Stichting stellen;
 • het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de directie voorgelegde aangelegenheden;
 • voldoende beschikbaarheid.

Specifieke profielkenmerken voor de huidige vacature met profiel Horeca

Van het nieuwe lid van de Raad van Toezicht worden nog de volgende aanvullende kwaliteiten verwacht:

 • achtergrond en netwerk in de Horeca;
 • liefst ook met kwaliteiten voor het lidmaatschap van de Audit-Cie.

Gezien de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht is er voor de twee vacante posities een voorkeur voor tenminste nog één vrouwelijke kandidaat.

Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Profiel downloaden'. 

Status
Termijn verstreken
Reageren tot
16 januari 2020

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief