Lid Raad van Toezicht Ipse de Bruggen - met aandachtsgebied ‘Kwaliteit en Interne Bedrijfsvoering’

Lid Raad van Toezicht Ipse de Bruggen - met aandachtsgebied ‘Kwaliteit en Interne Bedrijfsvoering’

Ipse de Bruggen biedt op zo’n 390 locaties in Zuid-Holland zorg, begeleiding en behandeling aan ongeveer 5.000 mensen met een verstandelijke of meervoudige (complexe) handicap.

Belangrijke voorzieningen daarvoor zijn de woonvoorzieningen, dagactiviteitencentra, de orthopedagogische behandelcentra, de kinderdienstencentra, de behandelklinieken voor volwassenen (sterk gedragsgestoord in combinatie met lichte verstandelijke handicap) en jongeren (licht verstandelijk gehandicapt met gedragsproblematiek) en voor mensen met een verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek en klinische forensische zorg. Ipse de Bruggen beschikt ook over een behandelcentrum voor (academische) specialismen op gedragskundig, medisch en tandheelkundig gebied.

Lid van de Raad van Toezicht - aandachtsgebied ‘Kwaliteit en Interne Bedrijfsvoering’

Vanaf 1 januari 2020 ontstaat er een vacature voor de Raad van Toezicht met aandachtsgebied kwaliteit en interne bedrijfsvoering.

Voor deze vacature geldt aanvullend:

  • Ervaring hebben met eindverantwoordelijkheid in een grote(re) organisatie, bij voorkeur in de not for profit;
  • Ervaring met grotere veranderprojecten;
  • Aantoonbare affiniteit met inhoud van zorg vanuit cliënt- en medewerkersperspectief;
  • Relevante kennis van het functioneren van lokale en landelijke overheden;
  • Relevant professioneel toezichthoudend, regionaal en landelijk (bestuurlijk) netwerk.

Leden van de Raad van Toezicht mogen geen (neven)functie(s) hebben waardoor zij te maken kunnen krijgen met conflicterende belangen.

Samenstelling van de Raad van Toezicht

Binnen de Raad wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen. Op dit moment bestaat de Raad uit vier vrouwen en twee mannen.

Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Profiel downloaden'. 

Status
Termijn verstreken
Reageren tot
4 juli 2019

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Governance Update nieuwsbrief

Volg ons