Lid Raad van Toezicht Albeda

Lid Raad van Toezicht Albeda

Albeda is een interconfessioneel regionaal opleidingencentrum (ROC) voor educatie en beroepsonderwijs in de regio Rijnmond. Het ROC is er voor iedereen in Rotterdam en omgeving voor wie een mbo-opleiding of volwassenenonderwijs een belangrijke stap kan zijn op weg naar werk of een hogere opleiding. Bij Albeda kunnen studenten kiezen uit circa 120 mbo-opleidingen en kwalificatiemogelijkheden, verdeeld over 27 locaties. Onderwijstrajecten worden samen met bedrijven, instellingen en gemeenten ontwikkeld. Albeda is één van de grootste ROC’s van Nederland.

Algemene eisen aan de leden van de Raad van Toezicht

Van elk lid van de RvT wordt verwacht dat hij of zij beschikt over:

 • Affiniteit met de maatschappelijke doelstelling van de stichting.
 • Het vermogen de maatschappelijke doelstelling van de stichting te bewaken, ook door een evenwicht te zoeken tussen die doelstelling en de eigen inbreng vanuit het deskundigheid- en/of ervaringsgebied.
 • Een brede maatschappelijke belangstelling en ervaring, waarvan omgaan met diversiteit een belangrijk aspect vormt.
 • Een hbo- of academisch niveau van denken en functioneren.
 • Inzicht in de noodzaak van bedrijfsmatig werken en het stellen van een continuïteitsdoelstelling aan een organisatie.
 • Ervaring met organisatiewijzigingen.
 • Gevoel voor een evenwichtige verhouding tussen bestuurders en toezichthouders.
 • Het vermogen binnen de raad in teamverband te werken.
 • Een relevant netwerk in het werkgebied van de organisatie, bijvoorbeeld met het bedrijfsleven c.q. instellingen.
 • Betrokkenheid bij Rotterdam en omgeving. In deze grootstedelijke, industriële omgeving zijn diversiteit en multiculturalisme belangrijke aspecten.

De Raad van Toezicht zoekt met name een lid met ervaring als directeur/bestuurder c.q. divisiedirecteur in een Rotterdamse onderneming.

Naast bovenstaande kwaliteiten van de leden beschikt het nieuwe lid van de raad over de volgende aanvullende competenties:

 • affiniteit met het beroepsonderwijs
 • ervaring met complexe organisatieontwikkelingen
 • bedrijfskundig inzicht in één van de sectoren zoals techniek, IT of haven.

Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Profiel downloaden'. 

Status
Termijn verstreken
Reageren tot
25 november 2019

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief