Lid Raad van Commissarissen Zorgverzekeraar Eno - profiel marketing & verkoop

  • Home
  • Search
  • Vacatures
  • Lid Raad van Commissarissen Zorgverzekeraar Eno - profiel marketing & verkoop

Lid Raad van Commissarissen Zorgverzekeraar Eno - profiel marketing & verkoop

Eno is een coöperatieve zorgverzekeraar, opgericht in 1860 en gevestigd te Deventer. Eno biedt basiszorgverzekeringen en aanvullende zorgverzekeringen aan, zowel op de individuele als de collectieve markt. De historie en focus ligt in de regio Salland, waar Eno werkt onder het label Salland Zorgverzekeringen. Deze provinciepolis is toegankelijk voor mensen uit Gelderland en Overijssel. De landelijke markt wordt bediend met enerzijds het label ZorgDirect en anderzijds met HollandZorg. Met dit laatste label is Eno marktleider op het gebied van zorgverzekeringen voor seizoenarbeiders. Ten slotte is het Zorgkantoor Midden IJssel bij Eno ondergebracht.

Er wordt gezocht naar twee nieuwe commissarissen, deze hebben een verschillend profiel, aanvullend op de expertisegebieden van de huidige commissarissen en passend bij de actuele en toekomstige aandachtsgebieden binnen Eno.

Lid Raad van Commissarissen - profiel kandidaat 1; marketing & verkoop, uit de regio

Naast de algemene vereisten aan leden van de RvC, beschreven in de profielschets die via de knop 'Profiel downloaden' is te vinden, dient kandidaat 1 specifiek te beschikken over:

  • een bestuurlijk profiel met ruime kennis en ervaring op het gebied van marketing & verkoop;
  • aantoonbare regionale inbedding, o.a. wonen en/of werken in de regio (Overijssel, evt. bovenkant Gelderland);
  • kennis van het regionale krachtenveld en beschikkend over een regionaal netwerk;
  • inzicht in en bekend met het door DNB en AFM uitgevoerde wettelijke toezicht op financiële instellingen.

 
Van de twee kandidaten moet tenminste één kandidaat toezichthoudende ervaring hebben bij een financieel dienstverlener.

Gezien de huidige samenstelling van de RvC gaat de voorkeur ernaar uit dat tenminste één van beide vacatures wordt vervuld door een vrouw.

De te benoemen commissarissen zullen zich moeten verdiepen in Eno. Hieraan zal in een introductie-programma specifieke aandacht worden gegeven, reeds vooruitlopend op het toetsingsgesprek met DNB.

Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Profiel downloaden'. 

Logo Eno
Status
Positie vervuld
Reageren tot
21 maart 2019

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief