Lid Raad van Commissarissen Ymere - o.v.v. Ondernemingsraad (OR)

Lid Raad van Commissarissen Ymere - o.v.v. Ondernemingsraad (OR)

Woningcorporatie Ymere is werkzaam in de Metropoolregio Amsterdam (Amsterdam, Almere, Haarlem, Haarlemmermeer en Weesp). Met ruim 900 betrokken medewerkers werkt zij aan goede en betaalbare huisvesting. Ymere heeft bijna 70.000 sociale huurwoningen in deze regio voor mensen met een bescheiden inkomen.

Profiel lid Raad van Commissarissen op voordracht van de Ondernemingsraad

De Raad van Commissarissen zoekt in verband met het aftreden van de twee genoemde commissarissen bij voorkeur versterking op meerdere van de volgende deskundigheden:
a. kennis van ondernemerschap;
b. deskundigheid op gebied van verhuur en exploitatie van onroerend goed;
c. deskundigheid op gebied van projectontwikkeling;
d. kennis van IT/relevante technologische ontwikkelingen;
e. deskundigheid op gebied van participatie, communicatie en marketing en klantcontacten en andere thema’s die voor huurders van belang zijn;
f. deskundigheid ten aanzien van personele en organisatorische thema’s en andere thema’s die voor personeelsleden van belang zijn;
g. deskundigheid op gebied van duurzaamheid/energietransitie.

Voor deze vacature wegen de volgende deskundigen sterk:
i. een duidelijke visie, kennis en ervaring op het gebied van arbeidsverhoudingen, medezeggenschap, kwaliteit van de arbeid en HR;
j. een duidelijke visie op de rol van de toezichthouder in relatie tot medezeggenschap en andere vertegenwoordigende organen en in staat de dialoog tussen de statutaire directie en de ondernemingsraad te bevorderen;
k. heeft een proactieve houding richting de ondernemingsraad en een sociaal maatschappelijk hart.


Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Profiel downloaden'.

Status
Positie vervuld
Reageren tot
4 mei 2020

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief