Lid Raad van Commissarissen Woningcorporatie Woonkracht10, op voordracht Huurders

Lid Raad van Commissarissen Woningcorporatie Woonkracht10, op voordracht Huurders

Woonkracht10 is actief in de Drechtsteden. Het kantoor is gevestigd in Zwijndrecht. De organisatie beheert ruim 11.500 woningen, winkels en bedrijfsruimten en ontwikkelt daarnaast nieuwe woningen en maatschappelijk vastgoed. Bij Woonkracht10 werken momenteel 107 medewerkers (94 fte). De missie (ziel) van Woonkracht10 is: ‘Thuis Geven’. Onder deze naam is een aantal jaren geleden een intensieve heroriëntatie gestart op de kernopdracht en de kernkwaliteit van Woonkracht10.

Lid Raad van Commissarissen, op voordracht van de Huurders

Van een commissaris op voordracht van de huurders wordt verwacht dat deze afgezien van de algemene maatschappelijke opdracht van een corporatie specifiek oog heeft voor de sociale taak van een corporatie en voor de belangen van de huurders. En dat er met goede kennis van de volks­huisvesting bij vraagstukken in de besluitvorming evenwicht is tussen de maatschappelijke kamer (effectieve inzet beschikbare middelen voor maatschappelijk noodzakelijke activiteiten), de vastgoedkamer (rendabel exploiteren vastgoed) en de vermogenskamer (behouden financiële continuïteit).

Daarnaast dient gezien het evenwicht in competenties tussen leden van de raad, de gezochte commissaris affiniteit te hebben met remuneratie (HRM) en binding te hebben met de regio Drechtsteden.

Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Profiel downloaden'.

Status
Positie vervuld
Reageren tot
21 januari 2019

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Klik hier voor ons Privacybeleid

Governance Update nieuwsbrief

Volg ons