Lid Raad van Commissarissen Woningcorporatie Portaal - profiel Financiën, Organisatie en Bedrijfsvoering

  • Home
  • Search
  • Vacatures
  • Lid Raad van Commissarissen Woningcorporatie Portaal - profiel Financiën, Organisatie en Bedrijfsvoering

Lid Raad van Commissarissen Woningcorporatie Portaal - profiel Financiën, Organisatie en Bedrijfsvoering

Woningcorporatie Portaal (statutair gevestigd in Utrecht) is één van de grotere woningcorporaties in Nederland. Samen met huurders, maatschappelijke organisaties en overheden bouwt Portaal aan leefbare buurten en draagt daarmee bij aan goed wonen. Portaal zorgt voor de huisvesting van circa 50.000 huishoudens in vijf regio’s (Utrecht, Eemland, Leiden, Arnhem en Nijmegen) met daarbinnen 12 gemeenten: Amersfoort, Soest, Leiden, Oegstgeest, Arnhem, Rheden, Roozendaal, Nijmegen, Utrecht, Nieuwegein, Bunnik en Stichtse Vecht. Het kernwerkgebied voor Portaal is de regio Utrecht.

Lid Raad van Commissarissen - profiel Financiën, Organisatie en Bedrijfsvoering

Gezocht wordt naar een ervaren lid RvC met gedegen kennis van de financiën (bij voorkeur opgedaan in de private sector) en aantoonbare affiniteit met de volkshuisvesting. De aankomend voorzitter auditcommissie heeft stevige bestuurlijk ervaring, bijvoorbeeld als CFO, en heeft bij voorkeur ervaring (opgedaan) als voorzitter auditcommissie in een vergelijkbare, qua omvang, maatschappelijke organisatie. Naast dit alles is stevige kennis van risicomanagement van belang.

Hij of zij is goed bekend met de corporatiesector en de actuele maatschappelijke discussie op dit terrein. Heeft gevoel voor de dynamiek in een complexe organisatie. Als persoon geeft hij/zij ruimte in het team en is tegelijkertijd positief-kritisch en stimulerend richting bestuur als het gaat om de bedrijfsvoering, investeringsbeslissingen, audit & compliance en administratieve processen. Communicatief sterk. De beoogd kandidaat is een stevige klankbord- en sparringpartner voor het bestuur op de terreinen waarop hij/zij deskundig is en is in staat om op een positief-kritische wijze met hen in gesprek te gaan.

Het gezochte lid van de Raad van Commissarissen is beoogd voorzitter van de auditcommissie en tevens beoogd vicevoorzitter van de raad.

Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Profiel downloaden'. 

Status
Termijn verstreken
Reageren tot
14 september 2020

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief