Lid Raad van Commissarissen Woningcorporatie Portaal - profiel Digitalisering en Bedrijfsvoering (lid auditcommissie)

Lid Raad van Commissarissen Woningcorporatie Portaal - profiel Digitalisering en Bedrijfsvoering (lid auditcommissie)

Woningcorporatie Portaal (statutair gevestigd in Utrecht) is één van de grotere woningcorporaties in Nederland. Samen met huurders, maatschappelijke organisaties en overheden bouwen ze aan kansrijke buurten waar je je thuis voelt. Portaal zorgt voor de huisvesting van circa 50.000 huishoudens in vier regio’s (Utrecht, Eemland, Leiden en Arnhem/Nijmegen) met daarbinnen 12 gemeenten: Amersfoort, Soest, Leiden, Oegstgeest, Arnhem, Rheden, Roozendaal, Nijmegen, Utrecht, Nieuwegein, Bunnik en Stichtse Vecht.

Lid Raad van Toezicht met het profiel Digitalisering en Bedrijfsvoering (lid auditcommissie)

Het lid met het profiel ‘Digitalisering en Bedrijfsvoering’ brengt deskundigheid in op het gebied van organisatie- en managementvraagstukken, bij voorkeur opgedaan in een private of semipublieke organisatie. Hij/zij is goed ingevoerd in en heeft een visie op ICT- en digitaliseringsvraagstukken, de ontwikkelingen hiervan op lange termijn en op de betekenis van digitalisering voor de bedrijfsvoering van de corporatie. Hij/zij brengt kennis in van complexe verandertrajecten; heeft financiële affiniteit en is van het type doordenker.

Gezocht wordt naar een bestuurder/toezichthouder afkomstig uit het bedrijfsleven of de semi-publieke sector. Met name wordt gezocht naar kandidaten die actief werkzaam zijn, bijvoorbeeld als CIO/COO; toezichthoudende ervaring is niet perse noodzakelijk.

Het gezochte lid van de Raad van Commissarissen gaat deel uitmaken van de auditcommissie.

Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Profiel downloaden'.

Status
Termijn verstreken
Reageren tot
2 februari 2019

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Governance Update nieuwsbrief

Volg ons