Lid Raad van Commissarissen Wadinko NV met profiel financieel/ investeringsmaatschappijen

 • Home
 • Search
 • Vacatures
 • Lid Raad van Commissarissen Wadinko NV met profiel financieel/ investeringsmaatschappijen

Lid Raad van Commissarissen Wadinko NV met profiel financieel/ investeringsmaatschappijen

Wadinko NV is een ondernemende participatiemaatschappij met als maatschappelijke opdracht het stimuleren van gezonde regionale bedrijvigheid en werkgelegenheid in Overijssel, Noordoostpolder en Zuidwest Drenthe.
De middelen die Wadinko hiervoor ter beschikking staan, zijn risicodragend kapitaal, kennis, managementondersteuning en netwerken. Eventuele strategische participaties worden niet gezocht uit het oogpunt van rendementsdoelstellingen van de aandeelhouders, maar juist met het oog op groei en bloei van de bedrijvigheid in haar werkgebied. Hiermee onderscheidt Wadinko zich in belangrijke mate van andere verschaffers van risicodragend vermogen.
De bedrijven waar Wadinko bij voorkeur in participeert behoren tot de maakindustrie en de zakelijke dienstverlening. Omdat deze bedrijven veel aandacht besteden aan diverse vormen van innovatie hebben zij ontwikkelingsmogelijkheden en groeipotentie. Daarmee dragen ze in belangrijke mate bij aan de bevordering van de regionale economische structuur.

Algemeen profiel van de leden van de Raad van Commissarissen

 1. Commissarissen hebben een goed beeld van de identiteit en het beleid van Wadinko en dragen bij aan het realiseren en uitdragen daarvan.
 2. Commissarissen hebben een goed beeld van de processen die gericht zijn op participatie en desinvestering.
 3. Commissarissen hebben een duidelijk oordeel over de samenstelling en het functioneren van de Directie van Wadinko.
 4. Commissarissen beschikken over relevante juridische ervaring met name op het gebied van ondernemingsrecht en publieksrecht.
 5. Commissarissen beschikken over relevante financieel-economische ervaring met name gericht op bedrijfsvoering en efficiency.
 6. Commissarissen beschikken over relevant inzicht om diverse belangen integraal af te wegen, hierover een oordeel te vormen en constructief te debatteren. Dit geldt met name voor de lange termijn betekenis van de maatschappelijke rol van Wadinko, waarbij het stimuleren van de regionale economie en het creëren van werkgelegenheid een centrale rol spelen.

Specifieke criteria van het nieuwe lid van de Raad van Commissarissen met profiel financieel/investeringsmaatschappijen

 1. Ervaring met het beoordelen van investeringen en bij voorkeur affiniteit met het type investeringen waar Wadinko zich mee bezig houdt.
 2. Bij voorkeur ervaring bij of met participatiemaatschappijen niet concurrerend met Wadinko.
 3. Ervaring als commissaris is een pre, maar geen voorwaarde.

Gezien de huidige samenstelling van de RvC gaat de voorkeur voor deze vacature uit naar een vrouw.

Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Profiel downloaden'. 

 

Status
Termijn verstreken
Reageren tot
9 januari 2020

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief