Lid Raad van Commissarissen Staedion (woningcorporatie) - profiel financieel-economisch met bij voorkeur vastgoed ervaring

 • Home
 • Search
 • Vacatures
 • Lid Raad van Commissarissen Staedion (woningcorporatie) - profiel financieel-economisch met bij voorkeur vastgoed ervaring

Lid Raad van Commissarissen Staedion (woningcorporatie) - profiel financieel-economisch met bij voorkeur vastgoed ervaring

Staedion is een actieve en betrokken woningcorporatie in de regio Haaglanden. Een op de zeven woningen in Den Haag is van Staedion. Zij verhuurt ruim 37.000 woningen en 6.500 overige objecten zoals winkels, bedrijfsruimten en parkeerplaatsen in Den Haag en omgeving.

Lid Raad van Commissarissen - profiel financieel-economisch met bij voorkeur vastgoed ervaring

 • een bedrijfseconomische visie op het functioneren van de woningcorporatie;
 • beschikt over een allround financieel-economisch inzicht en heeft daardoor een adequaat zicht op de financiële doorwerking van strategisch beleid en de financiële gevolgen van externe ontwikkelingen op bedrijfsvoering processen en de daarbij behorende verantwoording en informatiestromen van een woningcorporatie;
 • beschikt over aantoonbare bewezen kennis en inzicht in vraagstukken betreffende de financiële continuïteit van een onderneming en de bedrijfsvoering en risicobeheersing
 • inzicht in en ervaring met treasury- en financieringsvraagstukken en kennis om investeringsbeslissingen adequaat te kunnen beoordelen op financiële risico’s;
 • scherp inzicht in de bijbehorende scenarioplanning, passende scenario’s en managementtechnieken, zoals sturing op resultaten, ratio’s, besturingstechnieken en beheerssystemen;
 • groot analytisch vermogen om verbanden te leggen in en tussen complexe en gevarieerde probleemgebieden;
 • kennis van recente kaders, wet- en regelgeving in de woningcorporatiesector, financiering vastgoed en risicomanagement en financiële verslaglegging/verantwoording  gelden als een pre;
 • een commissaris met een achtergrond en ervaring in vastgoedontwikkeling is een pre;
 • de commissaris met dit aandachtsgebied is vanuit haar/zijn functie voorzitter van de auditcommissie.


Bij voorkeur dienen kandidaten bekend te zijn met de stad Den Haag dan wel woonachtig en/of werkzaam te zijn in de regio Haaglanden.

Gezien de samenstelling van de Raad van Commissarissen gaat de voorkeur uit naar tenminste een vrouwelijke kandidaat en/of een kandidaat met een migratieachtergrond.

Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Profiel downloaden'. 

Status
Positie vervuld
Reageren tot
4 januari 2021

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief