Lid Raad van Commissarissen Regionale Ontwikkelings Maatschappij Drechtsteden met profiel Commerciële gebiedsontwikkeling

 • Home
 • Search
 • Vacatures
 • Lid Raad van Commissarissen Regionale Ontwikkelings Maatschappij Drechtsteden met profiel Commerciële gebiedsontwikkeling

Lid Raad van Commissarissen Regionale Ontwikkelings Maatschappij Drechtsteden met profiel Commerciële gebiedsontwikkeling

De Regionale OntwikkelingsMaatschappij Drechtsteden (ROM-D) heeft een aantal belangrijke doelstellingen, waarvan de belangrijkste is het behouden en creëren van werkgelegenheid in de regio Drechtsteden.
Deze doelstelling wordt bereikt door op een proactieve manier samen te werken met ondernemers en grondeigenaren met inzet van kapitaal van een eigen revolverend kapitaalfonds: ROM-D Capital BV. Dit betekent dat het kapitaal gebruikt kan worden als werkkapitaal maar aan het einde van een ontwikkeling terug moet komen in het fonds.

De ROM-D:
-        signaleert daarbij actief knelpunten en kansen in de gebiedsontwikkeling en neemt de regie in de realisatie van kansrijke projecten en bedrijfsterreinen;
-        zet de business cases op, onderhandelt met partijen en overheden, trekt subsidies aan en neemt ook de leiding in de uitvoering;
-        werkt binnen het regionale beleidskader en de uitvoeringsprogramma’s voor de ontwikkeling en herontwikkeling van bedrijfsterreinen;
-        levert daarbij zoveel mogelijk een bijdrage aan de energietransitie.

Algemeen profiel

De Raad van Commissarissen van ROM-D bestaat uit drie leden, waarvan er één als voorzitter fungeert. De voorzitter en de leden vervullen hun taak zonder last of ruggespraak en dienen onafhankelijk te zijn ten opzichte van het bestuur en de overige onderdelen van de vennootschap. Er wordt een aantal algemene eisen gesteld aan de commissaris. Deze algemene eisen hebben vooral betrekking op persoonlijke competenties. Aanvullend wordt van hem specifieke kennis verwacht op financieel-, governance- en compliance-terrein.

Van de commissaris wordt verwacht dat hij of zij over de volgende, algemene kwaliteiten beschikt:

 • Werk- en denkniveau op tenminste HBO+.
 • Aantoonbare bestuurlijke of toezichthoudende ervaring.
 • Sensitiviteit in een politiek-bestuurlijke omgeving.
 • Een brede maatschappelijke betrokkenheid.
 • Affiniteit met de financiële sector en financieel toezicht.
 • In staat om de financiële positie (waarderingsvraagstukken) van de ROM-D te kunnen beoordelen in relatie tot de opgave.
 • Onafhankelijke positief-kritische grondhouding ten opzichte van het bestuur. 

Specifiek profiel

Gewenste specialisaties voor het lid met specifieke kennis van zaken van (commerciële) gebiedsontwikkeling van bedrijfsterreinen: 
 
 • Sparring partner voor de directeur en het investment comittee.
 • Visie en actuele kennis op het terrein van de (commerciële) gebieds(her)ontwikkeling.
 • Aantoonbare ervaring, bij voorkeur opgedaan in een private onderneming, met:
  - beoordelen van (door het IC goedgekeurde) business cases, inclusief beoordeling van de
     effectiviteit van voorgestelde risicobeperkende maatregelen en marginale toetsing van
     daaronder liggende grondexploitatieberekeningen;
  - beoordeling van risico’s in gebiedsontwikkelings- en aannemingscontracten.
 • Inzicht in de dynamiek van de regionale besluitvormingsprocessen.
   

Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Profiel downloaden'.

 

Status
Termijn verstreken
Reageren tot
6 april 2020

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief