Lid Raad van Commissarissen Rabobank 's-Hertogenbosch e.o.

Lid Raad van Commissarissen Rabobank 's-Hertogenbosch e.o.

De Rabobank is een coöperatieve bank die zich onderscheidt door haar maatschappelijke betrokkenheid en hoogwaardige bancaire dienstverlening en die vanuit het belang van de klant handelt. Lokaal ondernemerschap en marktgericht opereren met een eigen lokale inkleuring bepalen voor een belangrijk deel het functioneren van de lokale bank in het eigen werkgebied. De lokale bank vervult die rol verenigingsrechtelijk als verbonden onderdeel van de Rabobank, met een grote mate van zelfstandigheid richting klant en markt in het lokale werkgebied. 

Met haar bankactiviteiten wil de bank op een verantwoorde wijze bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van welvaart en welzijn. Vanuit het gezamenlijke belang van mensen wil de bank actief bijdragen aan het ondernemen, leven en wonen in het marktgebied ’s-Hertogenbosch en omstreken. De coöperatie en het bankbedrijf zijn onverbrekelijk aan elkaar verbonden.

Vanwege het vertrek van de huidig Voorzitter van de RvC ontstaat een vacature in de Raad van Commissarissen (RvC) in de loop van 2019. Naar verwachting wordt alsdan het voorzitterschap door één van de huidige RvC-leden op zich genomen. In dat licht wordt op dit moment omgezien naar een nieuw lid. 

Lid RvC met een bestuurlijk profiel van bewezen ondernemerschap en/of brede strategisch-commerciële ervaring

Voor de vacature gelden de algemene eisen, vermeld in de profielschets die via de knop 'Profiel downloaden' is te vinden, en de eisen die voortvloeien uit de daarin omschreven focus van de RvC van Rabobank ‘s-Hertogenbosch.
 
Daarnaast zijn onderstaande profieleisen van toepassing:

 • Ervaren ondernemer en/of directielid/bestuurder met een ondernemende focus;
 • Bestuurlijk ervaren en over ondernemerschap beschikkend, zakelijk ingesteld;
 • Een actief netwerker die deel is van de relevante ‘Bossche’ netwerken;
 • Commercieel-strategische ervaring is een pré;
 • Ervaring/affiniteit met de regionale markt, de coöperatie en hoe Rabobank daarin een rol van betekenis kan spelen;
 • Met natuurlijk charisma, niveau en impact, waardoor als volwaardig gesprekspartner voor de andere RvC-leden en de directie functionerend en vertrouwen gevend bij de Ledenraad;
 • Bij voorkeur woonachtig en/of werkzaam in het werkgebied van Rabobank.

 
Mede gezien de complementariteit van de RvC-leden gaat de voorkeur uit naar een kandidaat die voorts:

 • Kritische vragen durft te stellen over feiten en argumenten en objectief is;
 • Weloverwogen, onderzoekend en analytisch is;
 • Zaken in het grotere geheel van een visie ziet en de uitgangspunten toetst die door Rabobank Nederland worden meegegeven;
 • Feiten en logica zijn daarbij belangrijk (die overigens het opportunisme wat een echte ondernemer ook moet hebben af en toe in de weg staan).

Gezien de omvang van de RvC moet ieder lid in potentie geschikt zijn om als voorzitter van de RvC op te treden.
Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een vrouw. 

Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Profiel downloaden'. 

Logo Rabobank
Status
Termijn verstreken
Reageren tot
25 april 2019

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Klik hier voor ons Privacybeleid

Governance Update nieuwsbrief

Volg ons