Lid Raad van Commissarissen Oost NL - profiel bedrijfsleven regio Twente

Lid Raad van Commissarissen Oost NL - profiel bedrijfsleven regio Twente

Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Nederland N.V. (“Oost NL”) is de ontwikkelingsmaatschappij van Oost-Nederland. In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en de provincies Overijssel en Gelderland versterkt zij de regionale economie. Dit doet ze onder andere door met publiek geld te investeren in ondernemers in Oost-Nederland en in marktfondsen die op hun beurt investeren in ondernemers. Ze laat ondernemers innoveren, investeren en internationaliseren om hun groei te versnellen. Oost NL stelt de benodigde financiering én haar netwerk, kennis en kunde beschikbaar aan ondernemers in Agro-Food, Cleantech & Energy, Life Sciences & Health, High Tech en Maakindustrie. Omdat Oost NL met publiek geld investeert, is maatschappelijk rendement van groot belang. Zo levert zij een bijdrage aan het behalen van regionale, economische, milieu- én werkgelegenheidsdoelstellingen.

Lid Raad van Commissarissen met het profiel bedrijfsleven regio Twente

Naast de algemene kenmerken van leden van de RvC is het voor geïnteresseerde kandidaten van belang dat zij –

  • een ondernemend profiel hebben (geen investeerder);
  • affiniteit hebben met het MKB;
  • zicht hebben op ontwikkelingen in economisch beleid, topsectorenbeleid, etc.;
  • kennis/ervaring hebben op het gebied van Smart Industry;
  • kennis van en betrokkenheid bij de regio Twente hebben, bij voorkeur werkzaam in de regio Twente;
  • brede toegang hebben tot verschillende netwerken.

Vrouwelijke kandidaten worden van harte aangemoedigd zich kandidaat te stellen.

Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Profiel downloaden'.

Status
Termijn verstreken
Reageren tot
4 maart 2019

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Governance Update nieuwsbrief

Volg ons