Lid Raad van Commissarissen Oasen N.V. - op voordracht OR

Lid Raad van Commissarissen Oasen N.V. - op voordracht OR

Oasen is een maatschappelijk drinkwaterbedrijf in publieke handen, dat op duurzame wijze voor drinkwater voor hun klanten zorgt. Oasen bestaat sinds 1883. De ‘roots’ liggen in Gouda. 
De aandeelhouders van het bedrijf zijn de gemeenten in het oosten van Zuid-Holland waar drinkwater aan de inwoners wordt geleverd. Oasen maakt drinkwater voor 750.000 mensen en 7.200 bedrijven. Elke euro die de klant aan de organisatie betaalt, investeren ze terug in het verder verbeteren van de drinkwatervoorziening. Oasen levert jaarlijks 48 miljard liter drinkwater aan hun klanten. Hiervoor gebruiken ze zeven zuiveringsstations, negen pompstations en een watertoren.

Lid Raad van Commissarissen op voordracht van de OR

Algemene profieleisen:

  • Het onafhankelijk willen en kunnen dienen van het ondernemingsbelang, waarvan het aandeelhoudersbelang een onderdeel uitmaakt.
  • Houdt rekening met hetgeen is bepaald in de statuten van Oasen en de corporate governance.
  • Het voldoen aan het door corporate governance gestelde maximum aantal nevenfuncties dat bestuurders en toezichthouders (commissarissen) van een ‘grote’ N.V., B.V. of stichting kunnen bekleden*.
  • Is in staat toezicht te houden vanuit een breed bestuurlijk inzicht, waardoor hij/zij de directie kan controleren, adviseren en stimuleren.
  • Is in staat het lange termijn beleid te beoordelen en de maatschappelijke, financiële en bedrijfsmatige doelstellingen te bewaken.
  • Heeft affiniteit met ondernemingen met een maatschappelijke doelstelling zoals Oasen.

 
Specifieke expertise:

  • Arbeidsverhoudingen & renumeratiemanagement.
  • Human resource management.
  • Organisatie & Besturingsprocessen.
  • Corporate governance.

 
Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Profiel downloaden'. 

Status
Positie vervuld
Reageren tot
5 juli 2019

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief