Lid Raad van Commissarissen N.V. Haagse Milieu Services - profiel financieel/ bedrijfseconomisch

Lid Raad van Commissarissen N.V. Haagse Milieu Services - profiel financieel/ bedrijfseconomisch

De N.V. Haagse Milieu Services, hierna HMS, heeft tot doel het efficiënt en kwalitatief hoogwaardig uitvoeren van reinigingstaken, met name de inzameling, de overslag en het transport van binnen het grondgebied van de gemeente Den Haag voorkomende afval(stromen), alsmede het verlenen van aanvullende (deels commerciële) diensten op het gebied van reiniging. Van belang daarbij is dat deze activiteiten worden uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, tegen structureel zo laag mogelijke kosten en op basis van een op de continuering afgestemde bedrijfsvoering. Er wordt gestreefd naar structureel lage kosten voor de gemeente en een redelijk rendement voor Renewi.

HMS is ontstaan uit een partnerschap tussen de gemeente Den Haag en (de juridische voorganger van) Renewi, welke hiervoor een samenwerkingsovereenkomst zijn aangegaan. De gemeente Den Haag is de enig aandeelhouder en bezit tevens een prioriteitsaandeel. De statutair bestuurder van HMS is Renewi Overheidsdiensten B.V. De operationele leiding van de vennootschap is in handen van Renewi en de gemeente Den Haag concentreert zich op de hoofdlijnen van beleid en is belast met de controle op de uitvoering van de afvalinzameling.

Lid RvC met een financieel/bedrijfseconomisch profiel

Voor de vacature wordt het volgende specifieke profiel gezocht:

  • kennis en ervaring op het gebied van financieel/economisch beleid (drs./master economie, RC), teneinde te kunnen oordelen en adviseren over (effecten van) investeringstrajecten, rendementen en financiën, ook in relatie tot strategische ontwikkelingen;
  • bij voorkeur ervaring met omvangrijke aanbestedingstrajecten;
  • ruime kennis en ervaring op het gebied van risicomanagement en financiële controle;
  • kennis op juridisch en fiscaal terrein is een pré;
  • general management ervaring en een opstelling als generalist;
  • affiniteit of ervaring met publiek/private omgeving en/of technische of logistieke bedrijfsvoering.

 
Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Profiel downloaden'. 

Logo HMS
Status
Termijn verstreken
Reageren tot
16 mei 2019

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Klik hier voor ons Privacybeleid

Governance Update nieuwsbrief

Volg ons