Lid Raad van Commissarissen Holding 4+ Bouwmaterialen

Lid Raad van Commissarissen Holding 4+ Bouwmaterialen

Holding 4+ Bouwmaterialen BV (4PLUS) en haar dochterondernemingen vormen samen een inkooporganisatie en verlenen aanverwante diensten voor 59 aangesloten familiebedrijven, werkzaam in de handel in bouwmaterialen in Nederland. Zowel de inkoop als de diensten zijn gericht op de versterking van de concurrentiekracht van de aangesloten bedrijven.

Op het gebied van inkoop organiseert 4PLUS synergie en schaalvolume binnen de groep en richt zij zich op het voortdurend verbeteren van inkoopcondities van hout en bouwmaterialen. De centrale organisatie is gevestigd in Born en staat geheel ten dienste van de aangesloten bedrijven. Vanuit het logistiek centrum worden de aangesloten bedrijven nagenoeg dagelijks bevoorraad. 4PLUS bevordert een digitale gegevensuitwisseling binnen de groep en ondersteunt de ondernemers bij de implementatie en het gebruik van doelmatige automatisering.Ten slotte ondersteunt en versterkt 4PLUS de lokale marktpositie van aangesloten bedrijven met behulp van herkenbare en onderscheidende formules en concepten, zoals BouwPartner groep (BPG) voor de vakman en MijnThuis voor de consument.

De groep is in de afgelopen jaren sterk gegroeid en beschikt over een gezonde ambitie om haar diensten verdergaand te professionaliseren en nieuwe ondernemers aan te laten sluiten.

Algemeen profiel van de Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen is samengesteld op basis van de volgende algemene kenmerken, kennisgebieden en competenties:

 • Ervaring in toezichthoudende functies
 • Ervaring c.q. affiniteit met familiebedrijven en franchiseorganisaties
 • Ervaring met complexe samenwerkingsverbanden
 • Kennis van de wereld van de bouw
 • Affiniteit met digitalisering en duurzaamheid, dit met het oog op de impact hiervan op bestaande en nieuwe business modellen
 • Finance & Control
 • Juridische zake.
 • Logistiek
 • Marketing

De zittingsduur is vier jaar met de mogelijkheid voor eenmalige herbenoeming voor weer een periode van vier jaar.

Specifieke profieleisen voor de vacature ‘lid’ van de Raad van Commissarissen

Voor bedoelde vacature zijn aanvullend met name de volgende eisen van belang:

 • Kennis en ervaring in Finance
 • In staat voorzitter te zijn van de Auditcommissie
 • Verbindende persoonlijkheid, in staat te zijner tijd eventueel het voorzitterschap van de Raad te bekleden.


Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Profiel downloaden'.

Status
Termijn verstreken
Reageren tot
27 januari 2020

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief