Lid Raad van Commissarissen Enexis Holding N.V. - sociaal economische portefeuille

Lid Raad van Commissarissen Enexis Holding N.V. - sociaal economische portefeuille

Enexis Holding N.V. is een organisatie die met bijna 4.500 gedreven medewerkers werkt aan de betrouwbaarheid en betaalbaarheid van de energienetten en aan de toekomst van onze energievoorziening. Enexis Holding stimuleert, coördineert, faciliteert en financiert initiatieven, samenwerkingsverbanden, innovatieve kracht en kennis om een duurzame energietransitie vaart te geven. Met als doel de energievoorziening van de 21e eeuw vorm te geven.

De activiteiten zijn ondergebracht in drie verschillende bedrijven:
Enexis Netbeheer B.V.: de publieke netbeheerder die zorgt voor excellente dienstverlening en netwerken.
Enpuls B.V.: de versneller die de innovatieve activiteiten bundelt op het gebied van de energietransitie.
Fudura B.V.: de partner in effectief energiemanagement voor de zakelijke markt.

Op 1 juli 2009 is met de oprichting van Enexis Holding N.V. (hierna “Enexis”) juridische zelfstandigheid van de vroegere moeder Essent N.V. verworven. Daarmee is Enexis een zelfstandig netwerkbedrijf met een eigen strategie en gezicht. En niet te vergeten: een publieke taak.

Lid Raad van Commissarissen met sociaal economische portefeuille - op voordracht van de Ondernemingsraad -

Naast de algemene eisen die aan ieder lid van de Raad van Commissarissen worden gesteld, dient de te benoemen commissaris te voldoen aan de volgende eisen:

 • Voldoet aan de algemene eisen van de RvC zoals in de bijlage is vastgelegd;
 • Heeft kennis en ervaring op het gebied van arbeidsvoorwaardenbeleid en sociaal beleid;
 • Heeft visie over de toekomstige (te verwachten) ontwikkelingen op sociaal beleid in  Nederland en internationaal en met name binnen de EU;
 • Is in staat de ontwikkelingen in het sociaal beleid evenals maatschappelijke ontwikkelingen te vertalen naar het beleid van Enexis;
 • Heeft maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel;
 • Heeft kennis van de ontwikkelingen binnen de energiemarkt en van de ontwikkelingen in de energietransitie en de daarmee gepaard gaande automatiseringen op het gebied van onder andere digitalisering, robotisering, datamanagement in relatie tot de arbeidsmarkt;
 • Is in staat de dienstverlening van Enexis te beoordelen en de RvB te stimuleren om de dienstverlening van hoge kwaliteit te handhaven en daar waar nodig te verbeteren;
 • Is bereid om zich op regelmatige basis door het Dagelijks Bestuur van de Ondernemingsraad te laten informeren over wat er in de organisatie speelt;
 • Respecteert geheimhouding daar waar vereist;
 • Onderschrijft de Codes rond Corporate Governance en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) zoals Enexis al toepast;
 • Is teamspeler en is collegiaal binnen de RvC.

Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Profiel downloaden'.

 

Status
Positie vervuld
Reageren tot
10 december 2018

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Klik hier voor ons Privacybeleid

Governance Update nieuwsbrief

Volg ons