Lid Raad van Commissarissen De Goede Woning Apeldoorn - profiel vastgoed

  • Home
  • Search
  • Vacatures
  • Lid Raad van Commissarissen De Goede Woning Apeldoorn - profiel vastgoed

Lid Raad van Commissarissen De Goede Woning Apeldoorn - profiel vastgoed

De Goede Woning is de oudste en grootste wooncorporatie in Apeldoorn. De Goede Woning is uit nood geboren. In de jaren ’10 van de vorige eeuw heerst armoede en de woontoestand van arbeiders is slecht. Tegelijkertijd zijn fabrieken in opkomst. Volgens een groep industriëlen kan oprichting van een woningbouwvereniging uitkomst bieden. Zo leidt particulier initiatief van een zeepfabrikant tot oprichting van De Goede Woning. De oprichting van de woningbouwvereniging betekent sociale vernieuwing voor de gemeente Apeldoorn.

Kernactiviteiten van De Goede Woning zijn het bouwen, beheren en verhuren van woningen. Een Goede prijs en een Goede woning staan centraal. Ook investeert De Goede Woning veel in Goed wonen en een Goede woonomgeving. De Goede Woning investeert daarbij ook aanzienlijk in het verduurzamen van haar bezit. De basis van de activiteiten is vastgelegd in het ondernemingsplan “Goed Wonen 2015-2019”. In 2019 wordt een nieuw ondernemingsplan (2020-2024) opgesteld.

De huurders van de Goede Woning zijn vertegenwoordigd in de huurdersbelangenvereniging De Sleutel. De Sleutel werkt met een groot aantal bewonerscommissies. Maandelijks hebben de manager wonen en de bestuurder overleg met De Sleutel. Ook is De Sleutel vertegenwoordigd in de Samenwerking, het samenwerkingsverband waarin de huurdersbelangenorganisaties van de verschillende corporaties in het werkgebied van De Goede Woning samenwerken. Het bestuur van de huurdersbelangenvereniging wordt gevormd door betrokken vrijwilligers.

Lid Raad van Commissarissen met een vastgoed profiel, op voordracht van de huurdersbelangenvereniging "De Sleutel"

Naast de algemene profieleisen, vermeld in de profielschets die via de knop 'Profiel downloaden' is te vinden, zijn we voor deze vacature specifiek op zoek naar een kandidaat met een bouwkundige achtergrond, gericht op technisch (portefeuille)beheer & (project)ontwikkeling, alsmede op de duurzaamheidsopgave. De kandidaat is werkzaam in een grote(re) organisatie en heeft bij voorkeur volkshuisvestelijke kennis. We zoeken in de nieuwe commissaris tevens een nieuw lid voor de auditcommissie. 
Het lid wordt op voordracht van de huurdersbelangenvereniging “De Sleutel” benoemd.
Voorafgaand aan de benoeming door de RvC zal een gesprek met de bestuurders van de huurdersbelangenvereniging plaatsvinden. De HBV zal beoordelen of de kandidaat voldoet, waarna benoeming door de RvC kan plaatsvinden.

De kandidaat komt bij voorkeur uit de omgeving van Apeldoorn.

Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Profiel downloaden'. 

Logo De Goede Woning Apeldoorn
Status
Termijn verstreken
Reageren tot
21 september 2019

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief