Lid Raad van Commissarissen Alfa Accountants en Adviseurs; met HRM achtergrond

 • Home
 • Search
 • Vacatures
 • Lid Raad van Commissarissen Alfa Accountants en Adviseurs; met HRM achtergrond

Lid Raad van Commissarissen Alfa Accountants en Adviseurs; met HRM achtergrond

Alfa Accountants en Adviseurs is een brede zakelijke dienstverlener voor de agrarische sector en het midden- en kleinbedrijf, met 34 Nederlandse vestigingen en 1.060 medewerkers. Het hoofdkantoor is gevestigd in Wageningen. 
De activiteiten van Alfa bestaan uit het samenstellen van jaarrekeningen en het uitvoeren van (wettelijke en vrijwillige) controleopdrachten. Alfa is ook een betrokken adviseur voor haar klanten voor onder andere fiscaal-juridische, (agro)bedrijfskundige en HRM-zaken. Tevens heeft Alfa een groeiende adviespraktijk op het gebied van subsidies, fusies en overnames. 
Alfa staat qua grootte binnen de top 10 van de accountantskantoren in Nederland en voor wat betreft de wettelijke jaarrekeningcontroles op de 26e plaats.

Alfa focust op de veeteelt en de glastuinbouw in de agrarische sector en onder meer op de transport-sector en de recreatiebranche in het MKB. Ook de zakelijke dienstverlening is in het klantenbestand sterk vertegenwoordigd. Op basis van de omzetverdeling is de afhankelijkheid van de veeteelt het grootst, waarbij wel sprake is van een grote spreiding van een groot aantal klanten over het land. De klantverhouding tussen agrarisch en MKB is door het jarenlange beleid van Alfa om te groeien in het MKB, evenwichtiger geworden (40 – 60).

Rekening houdend met de algemene profieleisen van leden van de Raad, beschreven in de profielschets die via de knop 'Profiel downloaden' is te vinden, wordt het volgende specifieke profiel gezocht:

Ervaren commissaris met HRM achtergrond en bekend met een organisatie van professionals, die:

 • bekend is met de HRM-uitdagingen van een accountantskantoor of zakelijke dienstverlener (een ‘mensen’bedrijf);
 • kennis heeft van strategisch HR-beleid en de aansturing van organisatieveranderingen;
 • ervaring heeft met het vormgeven van cultuur en gedrag in het verlengde van de strategische ambities, mede in het kader van duurzame klant- en medewerkerswaarden;
 • een goed beeld heeft van de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt, bekend is met werven, binden en boeien van medewerkers, en ruime ervaring heeft met talentontwikkeling;
 • senioriteit heeft;
 • bestuurlijke ervaring heeft in grote professionele organisaties, bij voorkeur in de zakelijke dienstverlening;
 • bij voorkeur ervaring heeft met een eigendomsstructuur van medewerkersparticipatie;
 • beschikt over een relevant en strategisch, actueel netwerk.

 
Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Profiel downloaden'. 

Status
Positie vervuld
Reageren tot
21 juni 2020

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief