Lid Bestuur Nationaal Groenfonds - profiel Bestuurder | Bedrijfsleven | Duurzaamheid

  • Home
  • Search
  • Vacatures
  • Lid Bestuur Nationaal Groenfonds - profiel Bestuurder | Bedrijfsleven | Duurzaamheid

Lid Bestuur Nationaal Groenfonds - profiel Bestuurder | Bedrijfsleven | Duurzaamheid

Nationaal Groenfonds vindt dat natuur, landschap en water een grote intrinsieke waarde hebben en in hoge mate de leefbaarheid van ons land bepalen. Het behoud en ontwikkeling ervan, en in het bijzonder van de biodiversiteit, is van levensbelang voor ons én voor de toekomstige generaties; zowel in het landelijk gebied als in de stad. Een vitale groene leefomgeving anno nu kan echter niet zonder een goede verbinding van ecologie en economie en een antwoord op grote maatschappelijke uitdagingen zoals klimaat, energietransitie, verduurzaming en een circulaire economie.

Lid Bestuur met profiel Bestuurder | Bedrijfsleven | Duurzaamheid

Voor het gezochte lid van het Bestuur geldt, in aanvulling op hetgeen is aangegeven als de vereisten waaraan alle bestuursleden dienen te voldoen, het volgende profiel:

  • Zakelijk profiel; vervult een hoofdfunctie in het bedrijfsleven, bij voorkeur bestuurder van een onderneming in een voor het Groenfonds relevante markt zoals duurzame energie;
  • Ruime ervaring met verduurzaming, bijvoorbeeld in duurzame energie of circulaire projecten;
  • Bij voorkeur leeftijd tot 50 jaar;
  • Ervaring met toezichthoudende rol;
  • Beschikt over een voor het Groenfonds relevant netwerk en
  • Vrouwelijke kandidaten genieten een sterke voorkeur.


Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Profiel downloaden'.

Status
Termijn verstreken
Reageren tot
15 februari 2021

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief