Lid (beoogd voorzitter) Raad van Toezicht Hogeschool van Amsterdam

Lid (beoogd voorzitter) Raad van Toezicht Hogeschool van Amsterdam

De Hogeschool van Amsterdam is een kennisinstelling die met een breed aanbod van beroepsonderwijs een grote variëteit aan studenten opleidt. Zij kunnen hun talenten maximaal ontplooien om zo zelfstandig en op een hoog niveau hun professie uit te kunnen oefenen. Door de koppeling van onderwijs en praktijkgericht onderzoek draagt de HvA bij aan de vernieuwing van de beroepspraktijk en de samenleving in en om een internationaal georiënteerd Amsterdam.

Profiel lid (beoogd voorziter) Raad van Toezicht

De voorzitter van de Raad moet voor alles een goede voorzitter zijn. Hij of zij heeft veel affiniteit met onderwijs en onderzoek. Tevens dient hij of zij de strategie (brede hogeschool), de positionering (Amsterdam) en de organisatiefilosofie (verantwoordelijkheid laag in de organisatie, inclusief en divers) van de HvA te onderschrijven en bereid zijn deze in voorkomende gevallen actief uit te dragen. De Raad van Toezicht onderhoudt in overleg met het College van Bestuur actieve contacten met veel geledingen van de hogeschool en de voorzitter speelt daar een belangrijke verbindende rol in.

De voorzitter is primair verantwoordelijk voor het goed functioneren van de Raad van Toezicht en zijn commissies. De voorzitter treedt op als woordvoerder van de Raad van Toezicht en is het aanspreekpunt voor de voorzitter van het College van Bestuur en van het College van Bestuur als geheel. De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden geleid door de voorzitter van de Raad van Toezicht.

De beoogd voorzitter dient te beschikken over de nodige ervaring met het werken op bestuurs- en/of toezichtniveau in grote en complexe organisaties, en kan als dat nodig is goed omgaan met stress. Hij of zij heeft inhoudelijke ervaring met governance in het Hoger Onderwijs en werkgeverschap.

Met het oog op de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht en gelet op de beëindiging van de zittingstermijn van de huidige voorzitter per 1 mei 2021 wordt gezocht naar een beoogd voorzitter RvT, die in de aanloop daar naartoe zitting neemt als extra algemeen lid van de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht zoekt een lid van de raad die competenties heeft op één of meerdere van de aandachtsgebieden 3 (Algemeen management en governance), 4 (Affiniteit met en kennis van openbaar bestuur) en 5 (Personeel & organisatie).

3. Algemeen management en governance

Binnen de Raad van Toezicht heeft ten minste één lid ruime ervaring opgedaan met het besturen van grote, complexe organisaties van maatschappelijk belang. Zij/hij bezit uitstekend strategisch inzicht en is in staat om de reikwijdte van besluiten op de organisatie en zijn stakeholders in te schatten. Op basis van haar/zijn ervaring is zij/hij in staat met voldoende afstand toezicht uit te oefenen op, maar ook een coachende en controlerende rol te vervullen in het veelvuldige contact met, het CvB. Zij/hij is op de hoogte van de relevante ontwikkelingen op het gebied van governance en kan adviseren over hoe hier als organisatie, bestuur en toezicht mee om te gaan.

4. Affiniteit met en kennis van openbaar bestuur

Ten minste één lid van de Raad van Toezicht heeft een brede oriëntatie op de samenleving en heeft ervaring met het werken binnen of met het openbaar bestuur, zowel met het Rijk als met lagere overheden. Zij/hij is op de hoogte van de belangrijkste maatschappelijke ontwikkelingen en kan dienaangaande adviseren. Zij/hij kan deuren openen en toegang geven tot relevante niveaus van besluitvorming binnen de stad en conglomeratie Amsterdam, de provincie Noord-Holland en het Rijk.

5. Personeel & organisatie

Ten minste één lid van de Raad van Toezicht is ervaren op het gebied van personeelsmanagement en is in staat om hier adequaat toezicht op uit te oefenen en, waar gewenst, het CvB te ondersteunen op het gebied van intermenselijke relaties. Kennis van en ervaring met moderne materiële en immateriële arbeidsvoorwaarden, werkorganisatie, kennisdeling, privacy wetgeving en medezeggenschap zijn een must.

Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Profiel downloaden'.

Status
Positie vervuld
Reageren tot
2 juni 2020

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief