Onze werkwijze

Sinds 2002 hebben wij honderden organisaties bediend met de werving en selectie van commissarissen en toezichthouders in de private en publieke/semipublieke sector, in uiteenlopende branches. 

Werving & Selectie

Wij besteden uitgebreid tijd en aandacht aan de speciale context waarin iedere organisatie opereert en de specifieke cultuur daarbinnen. Enerzijds zetten wij onze jarenlange ervaring in om een wervingsprocedure zo effectief en efficiënt mogelijk in te richten, anderzijds leveren wij maatwerk en is het belangrijk dat wij onze processen naast die van elke opdrachtgever leggen. 

Een zorgvuldige werving creëert vrijheid

Vaak wordt het zelf werven van een nieuwe commissaris of toezichthouder als belastend ervaren. Vanwege bijvoorbeeld een beperkt netwerk, tijdsdruk, persoonlijke belangen en voorkeuren. Maar ook iemand af moeten wijzen en de verantwoording naar de achterban spelen een rol. Nationaal Register neemt u wel de zorg maar niet de beslissing uit handen. Onze procedure kent dan ook drie heldere fases die governanceproof zijn.

  1. Wie zoeken we? 
    Eén vaste adviseur is uw persoonlijke aanspreekpunt. In een goed gesprek bepalen we samen tijdpad, randvoorwaarden zoals een publieke bekendmaking en vooral de verwachtingen en wensen. Waar is behoefte aan, welke stap wil de organisatie maken, welke belanghebbenden moeten gehoord worden en zijn er al suggesties voor kandidaten? Dit alles wordt vastgelegd in een profielschets.
  2. Wie vinden we? 
    Een actieve werving in verschillende netwerken, ons eigen kandidatenbestand en uw suggesties leiden tot een voorselectie. Nationaal Register toetst deze kandidaten op beschikbaarheid, competentie en hun vermogen om het verschil te maken.
  3. De match met de meeste meerwaarde 
    Nationaal Register stelt de meest geschikte kandidaten voor en begeleidt de gesprekken met de selectiecommissie. Hieruit volgt een voordracht aan de Raad van Commissarissen of Toezicht of het bestuur. Al dan niet na advies van de andere belanghebbenden te hebben ingewonnen. Na de benoeming neemt uw persoonlijk adviseur regelmatig contact met u op voor voortgang en evaluatie.

Download onze brochure

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief