Voorzitter Raad van Commissarissen Total Care BV, moedermaatschappij van CSU en Tzorg

Voorzitter Raad van Commissarissen Total Care BV, moedermaatschappij van CSU en Tzorg

Onder Total Care B.V. zijn schoonmaakbedrijf CSU en thuiszorgorganisatie Tzorg landelijk actief. Over meerdere jaren hebben een ondernemende cultuur en duidelijke keuzes in marktbenadering en dienstverlening samen met een sterke organisatie gezorgd voor stabiele resultaten. De heldere strategie en focus op de specialismen schoonmaak en hulp bij het huishouden hebben bijgedragen aan bovengemiddelde groei en rendement en daarmee aan de door de stakeholders gewenste continuïteit. 
Total Care is een familiebedrijf waarin ook de directie en het management voor 1/3e participeren. Ondanks relatief uitdagende marktomstandigheden weet het bedrijf steeds weer winstgevend te groeien met tevens een goede aandacht voor de duurzame inzetbaarheid van personeel. 
In 2018 viert de onderneming haar 50-jarig bestaan. In 2019 beleeft Tzorg haar kroonjaar met een 10-jarig bestaan.

Het is uniek dat in een familiebedrijf de familie met een dergelijk belang bewust weg blijft bij de dagelijkse aansturing, en puur door regelmatige afstemming met de RvC/RvB over strategische onderwerpen haar belang beheert. 
De structuurvennootschap kent een vijfhoofdige, onafhankelijk functionerende Raad van Commissarissen. Het totaal van onderlinge verhoudingen, zeggenschap, mogelijkheid tot uitkoop en vervreemding van aandelen, etc. is contractueel en in een governance-statuut vastgelegd.

Voorzitter Raad van Commissarissen; met brede bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring bij grote commerciële zakelijke dienstverleners en familiebedrijven

In aanvulling op de algemene profielkenmerken van de Raad, beschreven in de profielschets die via de knop 'Profiel downloaden' is te vinden, wordt gezocht naar een voorzitter met de navolgende specifieke profieleisen:

 • een natuurlijke autoriteit en een motiverende en stimulerende persoonlijkheid;
 • onafhankelijk ingesteld met een open en transparante bestuursstijl en in staat slagvaardig te functioneren in een complexe omgeving;
 • een ervaren toezichthouder, bij voorkeur bij/uit het grote bedrijfsleven, die de voorzittersrol invult via het stimuleren van constructief overleg en faciliterend doch slagvaardig met duidelijke regie sturend op een gedragen en heldere besluitvorming;
 • een verbindende persoon met gevoel voor intermenselijke dynamiek en gericht op samenwerking, die in staat is om de belangen van de verschillende stakeholders op een gebalanceerde en plezierige wijze bijeen te brengen en te houden;
 • een goed en integer communicator;
 • ervaring c.q. grote affiniteit met het familiebedrijf en bekend met de (mentale) aandacht voor en het overleg met de familie-aandeelhouders;
 • goed op de hoogte van de governance-ontwikkelingen en vaardig in het toepassen daarvan in een complex krachtenveld;
 • met een commercieel-strategische blik en kennis van zaken in staat om met behoud van gepaste afstand een goede sparringpartner te zijn voor de (Voorzitter van de) Raad van Bestuur (en de leden van de Raad van Commissarissen);
 • grote affiniteit met culturele en sociale dimensies in corporate omgevingen waarbij de menselijke factor cruciaal is voor de dienstverlening;
 • expertise en ervaring met fusies/overnames en samenwerkingsverbanden;
 • ervaring met dynamische en (snel) groeiende ondernemingen en met de daarbij behorende professionaliteitsontwikkeling van organisatie, structuur en besturing;
 • goede voeling met de samenleving, de politiek, vakorganisaties, en het grotere bedrijfsleven; een relevant en actief netwerk is een pré.

 
De Voorzitter dient voldoende tijd beschikbaar te hebben om de taken naar behoren te vervullen. Het verwachte tijdsbeslag is circa 30 dagen per jaar.

Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Profiel downloaden'. 

Logo
Status
Termijn verstreken
Reageren tot
18 oktober 2018

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Klik hier voor ons Privacybeleid

Governance Update nieuwsbrief

Volg ons