Twee leden Raad van Toezicht Laboratorium Microbiologie Twente Achterhoek (LabMicTA)

Twee leden Raad van Toezicht Laboratorium Microbiologie Twente Achterhoek (LabMicTA)

Het Laboratorium Microbiologie Twente Achterhoek (LabMicTA) verricht de microbiologische diagnostiek voor 3 ziekenhuizen, 400 huisartsen, GGD, revalidatie-, verpleeg- en verzorgingscentra in Twente en de Gelderse Achterhoek. Het adherentiegebied telt ruim 900.000 inwoners. Met 10 artsen-microbioloog, 1 medisch moleculair microbioloog en ruim 140 medewerkers is het één van de grotere microbiologische laboratoria in Nederland. LabMicTA is ISO 15189 geaccrediteerd. LabMicTA is ambitieus en volop in ontwikkeling. Samenwerking met andere laboratoria zal de goede marktpositie nog verder versterken. 
LabMicTA houdt zich bezig met alles wat met infecties te maken heeft. Dit houdt in: het voorkomen van infecties, het onderzoeken van patiëntmateriaal op de aanwezigheid van micro-organismen die klachten kunnen veroorzaken en het adviseren van de behandelend arts over de optimale behandeling ervan. Naar gelang de soort verwekker wordt het laboratorium globaal in 3 afdelingen onderverdeeld: serologie, moleculaire microbiologie en bacteriologie.

Teneinde beter te kunnen voldoen aan de huidige Governance-eisen van onafhankelijk toezicht, is besloten dat de huidige drie leden van de Raad van Toezicht zullen terugtreden en plaats zullen maken voor een drietal nieuw te benoemen onafhankelijke leden.

Twee leden Raad van Toezicht

De nieuwe leden van de Raad van Toezicht dienen over de volgende algemene competenties te beschikken:

 • academisch werk- en denkniveau;
 • affiniteit met de doelstelling van de organisatie en beschikken over een maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel;
 • onafhankelijk kunnen optreden, zonder onverenigbare belangen, posities of relaties;
 • voldoende beschikbare tijd voor inzet en commitment;
 • beschikken over de nodige kennis en ervaring om als klankbord voor het bestuur te kunnen fungeren;
 • beschikken over de nodige kennis en ervaring om de zorginstelling en haar succes- en risicoparameters goed te kunnen beoordelen;
 • beschikken over de vaardigheid om kritisch te kunnen doorvragen en waar nodig besluiten te kunnen nemen;
 • beschikken over een reflectieve grondhouding;
 • inzicht in het veld van de stakeholders (maatschappij/politiek/bank/cliënten/personeel/externe partijen (privaat en publiek));
 • integriteit, normbesef, zorgvuldigheid;
 • beschikken over een voldoende en voldoende relevant netwerk.

 
Met de twee leden van de Raad van Toezicht zal, samen met de voorzitter, nog in de volgende aanvullende profielkenmerken moeten worden voorzien:

 • kennis van de financiering en organisatie van de gezondheidszorg;
 • kennis en/of ervaring met juridische vraagstukken in de zorgsector;
 • kennis en/of ervaring met ICT/informatiebeveiliging (data security en privacy) en risicomanagement;
 • werkervaring in de zorgsector en kennis van organisatie ontwikkeling;
 • kennis en/of ervaring met werkgeverschap en personeelsbeleid;
 • kennis van en een visie op de kwaliteit en veiligheid van zorg.

 
Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Profiel downloaden'.

Logo LabMicTA
Status
Termijn verstreken
Reageren tot
30 april 2018
Bekijk onze Cedeo-erkende Masterclasses Commissariaat en Toezicht

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Klik hier voor ons Privacybeleid

Governance Update nieuwsbrief

Volg ons