Twee leden Raad van Toezicht Estinea

Twee leden Raad van Toezicht Estinea

Estinea is een organisatie die ondersteuning biedt aan mensen met een beperking. Zij heeft haar werkgebied in de Achterhoek en Twente. Centraal thema in haar dienstverlening is dat mensen met een beperking zeggenschap en regie hebben over hun eigen leven en participeren in de samenleving. Logisch gevolg hiervan is dat de medewerkers van Estinea regelruimte hebben. En daarom werken zij al sinds 1998 met het concept van zelfsturende teams. De organisatiestructuur kent slechts drie lagen: de teams, de regiomanagers en de raad van bestuur. Een centraal bureau ondersteunt de primaire processen. De woon- en werklocaties van Estinea zijn kleinschalig en geworteld in de lokale samenleving. Kleinschalig wonen bij Estinea betekent dat cliënten individueel wonen, in een appartement met een eigen opgang en eigen sanitair.

Estinea biedt individuele begeleiding, 24-uurszorg met verblijf, verblijf en behandeling, ondersteuning bij werk, dagbesteding en leren. Ook biedt Estinea gezinsondersteuning en behandeling. De ondersteuning is levenslang (van jong tot oud), levensbreed (van vragen rondom meedoen in de maatschappij tot ondersteuning bij ADL) en voor mensen met lichte tot zeer zware beperkingen en aanvullende problematiek.

De financiering van de ondersteuning vindt plaats in natura, via een persoonsgebonden budget, via eigen middelen van burgers of een subsidieregeling. Vanuit de wet langdurige zorg (Wlz), wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), zorgverzekeringswet (Zvw) of de Jeugdwet.

Twee leden Raad van Toezicht

Algemene profielkenmerken voor een lid van de Raad van Toezicht:

  • affiniteit met de doelstelling en zorgfunctie van Estinea;
  • de nodige kennis en ervaring om als toezichthouder te kunnen fungeren;
  • de vaardigheid om kritisch te kunnen doorvragen en waar nodig besluiten te nemen;
  • een reflectieve grondhouding;
  • voldoende tijd en energie voor een adequate invulling van de functie.

 
Met de twee nieuwe vacatures wil Estinea de volgende competenties verder versterken:

  • zorginhoudelijke achtergrond;
  • ervaring in een professionele zorgorganisatie;
  • relevant regionaal netwerk;
  • relevant landelijk netwerk;
  • politiek / bestuurlijke ervaring.

 
Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Profiel downloaden'.
 

Logo Estinea
Status
Positie vervuld
Reageren tot
18 september 2018
High Level Toezicht ondersteunt de ervaren commissaris in zijn of haar ontwikkeling

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Klik hier voor ons Privacybeleid

Governance Update nieuwsbrief

Volg ons