Penningmeester Bestuur Dinamo Fonds

Penningmeester Bestuur Dinamo Fonds

Stichting Dinamo Fonds is op 31 december 1991 onder de naam DVR Stichting opgericht door de heer Donald E. van Raalte, onder het motto: “Verbeter de wereld en begin bij jezelf.” Het doel van het Fonds is om een ideële instelling voor het algemeen nut te zijn, bedoeld voor het nageslacht omdat de huidige generaties de rijkdommen van de aarde gebruiken, aldus de oprichter, zonder er bij stil te staan, wat de gevolgen zijn voor hen. De doelen zijn daarom door hem gezocht in “bewaren” (monumenten, natuur) en “beschermen” (dieren, natuur).  Dinamo staat voor Dierenwelzijn, Natuurbehoud en Monumentenzorg. Er is voor de vermogensfondsvorm gekozen omdat dit duidelijk maakt dat alleen de baten ten goede komen aan uitkeringen voor passende projecten.

Profiel Penningmeester Bestuur                                                      

Voor het bestuur zijn de volgende kwaliteiten van belang:

  • Bestuurlijke ervaring;
  • Affiniteit hebben met de doelstelling van het fonds;
  • Een open houding naar collega bestuursleden;
  • Zich graag verdiepen in de ontwikkelingen van het fonds;
  • Zich bewust zijn van het belang van de reputatie van het fonds (hij/zij dient niet alleen zorg te dragen voor het behoud van de bestaande reputatie, maar zich ook inspannen om deze te versterken en te verbeteren);
  • Een hbo- of academisch opleidingsniveau hebben.

Voor de functie van penningmeester zijn enkele aanvullende kwaliteiten van belang, het gaat hierbij om:

  • In staat en bereid zijn het vermogen van het fonds te (doen) beheren conform het reglement;
  • Financiële bestuurlijke deskundigheid inbrengen bij de besluitvorming binnen het fonds en in staat de beleidsbeslissingen hieraan te toetsen;
  • Inzicht op ontwikkelingen in vermogensfondsenland op het terrein van vermogensbeheer/beleggingen, administratie en fiscaliteit of bereid zich daarin te verdiepen.

Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Profiel downloaden'.

Status
Termijn verstreken
Reageren tot
28 mei 2018

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Klik hier voor ons Privacybeleid

Governance Update nieuwsbrief

Volg ons