Lid Raad van Toezicht Stichting Cultuur Eindhoven - profiel 'artistiek inhoudelijk'

Lid Raad van Toezicht Stichting Cultuur Eindhoven - profiel 'artistiek inhoudelijk'

Stichting Cultuur Eindhoven is opgericht in juni 2015 en verantwoordelijk voor de uitvoering van het cultuurbeleid van de gemeente Eindhoven. De gemeenteraad bepaalt de kaders voor het cultuurbeleid. Deze kaders staan in de Cultuurbrief, die het uit te voeren beleid voor 2017-2020 beschrijft. Door de ontwikkeling van kunst en cultuur te stimuleren en de betekenis van kunst te vergroten wil Cultuur Eindhoven een impuls geven aan het kunst- en cultuurklimaat van Eindhoven.

Cultuur Eindhoven verstrekt in de periode 2017-2020 in opdracht van de gemeente Eindhoven subsidies voor culturele activiteiten op basis van de Subsidieregeling Cultuur Eindhoven 2017-2020. De aanvragen voor programma’s en projecten in de BIS- en PLUS‑regeling worden voor advies voorgelegd aan de Cultuurraad.

Vacature Lid Raad van Toezicht met profiel 'artistiek inhoudelijk'

Voor deze vacature wordt gezocht naar iemand die:

  • zich met name richt op artistiek inhoudelijke aspecten en
  •  met kennis over cultuurbeleid en fondsen.

Daarnaast worden voor alle leden van de raad onder meer de volgende kwaliteiten gevraagd:

  • aantoonbare affiniteit met de kunst- en cultuursector in de regio Eindhoven en/of haar doelgroepen;
  • gevoel voor het culturele DNA van Eindhoven;
  • beschikken over functionele onafhankelijkheid (i.e. geen direct belanghebbende zijn van Cultuur Eindhoven);
  • beschikken over een brede maatschappelijke oriëntatie en een daarmee verbonden netwerk dat van belang is of kan zijn voor Cultuur Eindhoven;
  • een goede balans weten te vinden tussen betrokkenheid en de afstand van een toezichthouder (incl. het onderschrijven van de Governance Code Cultuur);
  • inzicht hebben in de eisen die kwaliteit, doel- en rechtmatigheid en continuïteit aan de organisatie van Cultuur Eindhoven stellen;
  • beschikken over het vermogen tot zelfevaluatie van de Raad van Toezicht.

Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Profiel downloaden'.


 

Vacature lid RvT Stichting Cultuur Eindhoven
Status
Positie vervuld
Reageren tot
30 april 2018
High Level Toezicht ondersteunt de ervaren commissaris in zijn of haar ontwikkeling

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Klik hier voor ons Privacybeleid

Governance Update nieuwsbrief

Volg ons