Lid Raad van Toezicht Nieuwe Eindhovense Opvang Stichting (Neos) - profiel financieel-economisch/strategisch vastgoed

Lid Raad van Toezicht Nieuwe Eindhovense Opvang Stichting (Neos) - profiel financieel-economisch/strategisch vastgoed

Neos (Nieuwe Eindhovense Opvang Stichting) is een organisatie voor maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en beschermd wonen. De organisatie richt zich op dak- en thuislozen, kwetsbare gezinnen, risicojongeren en slachtoffers van huiselijk geweld. Neos is een organisatie die zich ten doel stelt om de meest kwetsbare burgers in de samenleving nieuw perspectief te bieden. De grondslag van deze missie komt voort uit humanitaire overwegingen omdat personen, gezinnen en kinderen die dreigen uit te vallen of slachtoffer zijn van huiselijk geweld, extra aandacht verdienen. Neos organiseert daarom oplossingen samen met, voor en door cliënten en ondersteunt hen naar een zo zelfstandig mogelijk bestaan. Het perspectief is dat sociaal kwetsbare cliënten weer mee kunnen doen in de samenleving als volwaardige burgers met rechten en plichten vanuit de mogelijkheden die ieder mens in zich heeft.  

Lid Raad van Toezicht, profiel financieel-economisch/strategisch vastgoed

Voor de vacature lid van de Raad van Toezicht wordt gezocht naar een ervaren bestuurder of bedrijfskundige met zorginhoudelijke ervaring, financieel-economische kennis en expertise op het gebied van strategisch zorgvastgoed. De vacature lid van de Raad van Toezicht is tevens beoogd voorzitter van de Auditcommissie.

U heeft een academisch werk- en denkniveau en beschikt over aantoonbare kennis en ervaring als bestuurder en/of toezichthouder op het gebied van governance en maatschappelijk ondernemerschap. U heeft een brede belangstelling voor de maatschappelijke thema’s en de ontwikkelingen in het publieke en sociale domein. U beschikt over relevante lokale, regionale of landelijke netwerken op strategisch niveau in de private en publieke sector. U bent een integere toezichthouder en u bent in staat om de juiste balans te vinden tussen de publieke belangen van relevante stakeholders en het organisatiebelang van Neos. Daarnaast bent u maatschappelijk betrokken bij de hoofdlijnen van het bestuursbeleid en vervult u een toezichthoudende rol op afstand. Bij het uitoefenen van toezicht laat u zich leiden door de zorgbrede Governancecode.

Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Profiel downloaden'. 

Logo Neos
Status
Positie vervuld
Reageren tot
5 oktober 2018

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Klik hier voor ons Privacybeleid

Governance Update nieuwsbrief

Volg ons