Lid Raad van Toezicht Ipse de Bruggen - aandachtsgebied 'Kwaliteit van Zorg'

Lid Raad van Toezicht Ipse de Bruggen - aandachtsgebied 'Kwaliteit van Zorg'

Ipse de Bruggen biedt zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking in alle leeftijden. Het gaat daarbij om tijdelijk en langdurig verblijf, behandeling en dagbesteding. Ipse de Bruggen biedt op zo’n 390 locaties in Zuid-Holland zorg, begeleiding en behandeling aan ongeveer 5.000 mensen met een verstandelijke of meervoudige (complexe) handicap.

Profiel lid Raad van Toezicht - aandachtsgebied 'Kwaliteit van Zorg'

Specifiek:

Voor deze vacature wordt gezocht naar een invulling met kennis en ervaring op het gebied van kwaliteit van zorg. Het nieuwe lid heeft inhoudelijk dusdanige kennis en ervaring dat hij/zij kritisch toezicht kan houden op en als klankbord kan fungeren t.a.v. het handhaven, verbeteren en borgen van de kwaliteit en veiligheid van de zorg en kwaliteit van leven van onze cliënten. Dat betekent dat hij/zij op de hoogte is van relevante wet- en regelgeving en van toe te passen (veld)normen binnen de (gehandicapten)zorg.

Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de Stichting stellen is hierbij ook van belang.

Tevens wordt gevraagd:

Een passend, professioneel toezichthoudend, regionaal en landelijk netwerk. Leden van de Raad van Toezicht hebben geen (neven)functie(s) waardoor zij te maken kunnen krijgen met conflicterende belangen.

Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Profiel downloaden'. 

Status
Positie vervuld
Reageren tot
1 oktober 2018

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Klik hier voor ons Privacybeleid

Governance Update nieuwsbrief

Volg ons