Lid Raad van Toezicht Ipse de Bruggen - aandachtsgebied ‘Financiën & ICT’

Lid Raad van Toezicht Ipse de Bruggen - aandachtsgebied ‘Financiën & ICT’

Ipse de Bruggen biedt zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking in alle leeftijden. Het gaat daarbij om tijdelijk en langdurig verblijf, behandeling en dagbesteding. Ipse de Bruggen biedt op zo’n 390 locaties in Zuid-Holland zorg, begeleiding en behandeling aan ongeveer 5.000 mensen met een verstandelijke of meervoudige (complexe) handicap.

Profiel lid Raad van Toezicht - aandachtsgebied 'Financiën & ICT'

Specifiek:

Voor deze vacature wordt gezocht naar een invulling met kennis en ervaring op financieel en ICT gebied. Het nieuwe lid heeft inhoudelijk dusdanige kennis en ervaring dat hij/zij kritisch toezicht kan houden op en als klankbord kan fungeren over de financiën, het bijbehorende risicobeheer en ICT. Dat betekent dat hij/zij financiële cijfers kan interpreteren, ‘er achter’ kan kijken en inzicht heeft in de strategische implicaties voor de langere termijn. Kennis van de geldende financiering en wetgeving is hierbij ook belangrijk.

Tevens wordt gevraagd:

Een passend, professioneel toezichthoudend, regionaal en landelijk netwerk. Leden van de Raad van Toezicht hebben geen (neven)functie(s) waardoor zij te maken kunnen krijgen met conflicterende belangen.

Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Profiel downloaden'. 

Status
Termijn verstreken
Reageren tot
1 oktober 2018
High Level Toezicht ondersteunt de ervaren commissaris in zijn of haar ontwikkeling

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Klik hier voor ons Privacybeleid

Governance Update nieuwsbrief

Volg ons