Lid Raad van Toezicht Catharina Ziekenhuis - profiel kwaliteit en veiligheid

Lid Raad van Toezicht Catharina Ziekenhuis - profiel kwaliteit en veiligheid

Het Catharina Ziekenhuis (Eindhoven e.o.) is een ambitieus, topklinisch opleidingsziekenhuis. Hun zorgprofessionals zijn gedreven om cliënten elke dag de beste zorg te geven. Naast de basisfuncties wordt op een aantal onderdelen topklinische zorg geboden: hart- en vaatzorg, oncologie, overgewicht en nierfalen. Hiervoor verwijzen regionale en landelijke ziekenhuizen patiënten naar het Catharina Ziekenhuis.

In het Catharina Ziekenhuis worden complexe behandelingen met de nieuwste technieken gecombineerd. Innovatie speelt een belangrijke rol. Op tal van terreinen wordt met geavanceerde techniek en apparatuur diagnostiek en behandeling bedreven. Zorgprofessionals in het Catharina Ziekenhuis zijn vooruitstrevend en altijd op zoek naar nieuwe wegen om zorg nog beter en veiliger te maken.

Profiel Lid Raad van Toezicht

Het algemene profiel voor een lid van de Raad van Toezicht bevat tenminste de volgende aspecten:

 • affiniteit met de doelstelling en zorgfunctie van de stichting;
 • algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
 • een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • het vermogen om het beleid van de Stichting en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen;
 • het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan de stichting stellen;
 • het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de Raad van Bestuur voorgelegde aangelegenheden;
 • academisch werk- en denkniveau;
 • voldoende beschikbaarheid.

Specifieke profielkenmerken voor deze vacature met portefeuille kwaliteit en veiligheid

Gezocht wordt naar een kandidaat die voldoet aan het volgende profiel:

 • arts, bij voorkeur medisch specialist en nog praktiserend
 • ervaring in de ziekenhuiszorg, bij voorkeur in een academische omgeving
 • ervaring met opleidingen (medisch, verpleegkundig en overig)
 • ervaring met wetenschappelijk onderzoek
 • kan de vertaling daarvan maken naar een niet academische omgeving
 • kennis en ervaring met veiligheids- en kwaliteitssystemen
 • visie op zorginhoudelijke ontwikkelingen in een ziekenhuis
 • ervaring als toezichthouder in een complexe omgeving
 • groot netwerk in de zorg

Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Profiel downloaden'.

Status
Termijn verstreken
Reageren tot
26 maart 2018
Bekijk onze Cedeo-erkende Masterclasses Commissariaat en Toezicht

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Klik hier voor ons Privacybeleid

Governance Update nieuwsbrief

Volg ons