Lid Raad van Commissarissen Woningcorporatie Woonkracht10, op voordracht Huurders

Lid Raad van Commissarissen Woningcorporatie Woonkracht10, op voordracht Huurders

In 2011 is Woonkracht10 ontstaan uit een fusie tussen Forta en Westwaard Wonen; twee woningcorporaties destijds werkzaam in Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Alblasserdam en Papendrecht. Samen zijn ze als nieuwe corporatie minder kwetsbaar en hebben ze meer daadkracht en investeringskracht om van betekenis te zijn voor mensen en wijken. Woonkracht10 heeft een geschiedenis die teruggaat naar 1912, met name door de fusiepartners waaruit Woonkracht is ontstaan. Rode draad in deze geschiedenis is dat Woonkracht10 er voor mensen is die zich zelf niet kunnen redden op de woningmarkt. Door welke omstandigheden dan ook. Woonkracht10 is opgericht door burgers en ondernemers. Voor en door mensen dus. Aan haar kernopdracht is in die (bijna) honderd jaar weinig veranderd.

De missie (ziel) van Woonkracht10 is: ‘Thuis Geven’. Onder deze naam is een aantal jaren geleden een intensieve heroriëntatie gestart op de kernopdracht en de kernkwaliteit van Woonkracht10. Economische crisis, woningmarktcrisis, schandalen in de sector en zware financiële heffingen hebben geleid tot een transformatieprogramma, dat inmiddels is uitgevoerd. Hierin worden uitdrukkelijke keuzes gemaakt voor de betaalbaarheid van het wonen, voor duurzaamheid en voor het op peil houden van de kwaliteit van de woningvoorraad. 
Met ingang van 2015 vindt de dienstverlening vanuit 1 vestiging plaats. Deze dienstverlening is vooral digitaal. 

Lid Raad van Commissarissen, op voordracht van de Huurders

De RvC oefent zijn taken uit als eenheid. Niettemin maakt elk lid individueel een eigen en volledige afweging van de verschillende aspecten waarover een oordeel of advies wordt gevraagd. 
Bij de samenstelling van de RvC wordt het uitgangspunt gehanteerd dat kennis van en ervaring met de nader te benoemen aandachtgebieden is geborgd. Dit laat onverlet dat ieder lid samen met de overige leden de volledige verantwoordelijkheid draagt. Volledigheidshalve wordt vermeld dat dit ook van toepassing is voor de huurderscommissarissen, die onafhankelijk en zonder last of ruggespraak met de CombiRaad de functie van lid RvC vervullen.

Onderstaande competenties dienen bij de leden van de RvC aantoonbaar te zijn ontwikkeld:

 • authenticiteit; o.a. consistent in denken en doen en open communiceren;
 • bestuurlijk inzicht; o.a. realiteitszin, gezond verstand, oog voor ontwikkelingen, bewust van complexiteit van het aansturen van een organisatie en kan klankbord van bestuurder zijn;
 • helikopterview; o.a. kan zaken tegen elkaar afwegen en tot een logisch oordeel komen;
 • integriteit en moreel besef; o.a. adequaat en zorgvuldig, moreel, ethisch en aanspreekbaar;
 • maatschappelijke (omgevings) sensitiviteit en verantwoordelijkheid; o.a. besef van specifieke (maatschappelijke) rol woningcorporaties, kan omgaan met diverse belanghouders;
 • onafhankelijke oordeelsvorming; o.a. lastige vragen durven stellen, in durven grijpen als dat nodig is en “rechte rug” bij moeilijke beslissingen;
 • teamspeler; o.a. oog voor groepsbelang en bijdrage gemeenschappelijk resultaat;
 • vakinhoudelijke kennis en visie; o.a. vereiste vakinhoudelijke kennis, realistische visie, toekomstgericht en risicobewust;
 • voorzittersvaardigheid (indien van toepassing); o.a. kan groepsproces binnen RvC leiden, leidt vergaderingen efficiënt, effectief en daadkrachtig, oog voor gemeenschappelijke belangen;
 • zelfreflectie; o.a. openstaan voor en actief deelnemen aan kritische discussie over functioneren van de raad en zichzelf, lerend vermogen.

 
Algemene vereisten:

 • een achtergrond op minimaal HBO- denk- en werkniveau;
 • affiniteit met de doelstellingen van Woonkracht10;
 • een brede maatschappelijke oriëntatie;
 • bedrijfsmatig inzicht.

 
Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Profiel downloaden'.

Logo Woonkracht10
Status
Positie vervuld
Reageren tot
7 juli 2018
High Level Toezicht ondersteunt de ervaren commissaris in zijn of haar ontwikkeling

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Klik hier voor ons Privacybeleid

Governance Update nieuwsbrief

Volg ons