(Beoogd) Voorzitter Raad van Toezicht Stichting iHUB

(Beoogd) Voorzitter Raad van Toezicht Stichting iHUB

Stichting iHUB (iHUB) is op 1 september 2016 opgericht door Altra, Horizon Jeugdzorg en Onderwijs, De Opvoedpoli en De Nieuwe Kans, vier organisaties die zich inzetten voor jeugd en hun ouders. iHUB is de holding waarin de vier organisaties samenwerken. Vanuit iHUB wordt samengewerkt met de maatschappij op zoek naar oplossingen voor maatschappelijke thema’s. Samen betekent voor iHUB: iedereen die zich maatschappelijk betrokken voelt en wil bijdragen aan een goede toekomst voor jongeren en ouders.

Profiel (beoogd) Voorzitter Raad van Toezicht

Voor de vacature van (beoogd) voorzitter wordt gezocht naar een gezaghebbende persoon, ‘nieuwe stijl toezichthouder’, met ruime ervaring in bestuurs- en toezichtfuncties in de semipublieke sector.

De kandidaat heeft ervaring met de rol van voorzitter in zijn/haar hoofdfunctie en als voorzitter van een Raad van Toezicht. De kandidaat heeft een visie op de ontwikkelingen en vernieuwingen in het toezicht en weet deze te vertalen naar de RvT van iHUB. 

Stichting iHUB heeft een complexe (transformatie)opgave in een complexe multi-stakeholders omgeving. Dit vraagt van de voorzitter kennis en ervaring in het toezicht op maatschappelijke organisaties en een grote mate van sensitiviteit voor de omgeving. Een waardegedreven oriëntatie is hierbij onontbeerlijk. 

De Raad zoekt een voorzitter die het vermogen heeft een team te bouwen en samenwerking tussen de leden van de Raad stimuleert en versterkt. De voorzitter dient daarom een verbinder te zijn, een teamspeler, en heeft daar ook aantoonbaar ervaring mee. De voorzitter heeft regelmatig contact met het Bestuurscollege, overlegt over de voortgang en zorgt voor een goede aansluiting met de volledige Raad. Hij/zij moet bij voorkeur gemakkelijk en snel beschikbaar zijn en flexibel met zijn/haar tijd kunnen omgaan.  

Aanvullende competenties voorzitter

  • Leiderschap: is in staat om richting en sturing te geven aan personen en groepen en deze te motiveren om gestelde doelen te bereiken via de daartoe geëigende wegen. Uitdragen van eigen mening of visie. Door anderen hierom worden benaderd of geaccepteerd. Tonen van voorbeeldgedrag en anderen aansporen tot het bereiken van gewenste resultaten.
  • Besluitvaardigheid: beslissingen nemen, daarover communiceren en de gevolgen ervan dragen. Knopen doorhakken in situaties van onzekerheid.

Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Profiel downloaden'.

Status
Termijn verstreken
Reageren tot
3 september 2018

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Klik hier voor ons Privacybeleid

Governance Update nieuwsbrief

Volg ons