Onderzoek: ‘Relatie interne toezichthouder met de externe toezichthouder en de externe accountant’.

In samenwerking met het Governance Kenniscentrum van de Stichting Nationaal Register verricht de Erasmus Universiteit Rotterdam vanuit het IvO Center for Financial Law & Governance een onderzoek naar de ‘Relatie interne toezichthouder met de externe toezichthouder en de externe accountant’.

Dit onderzoek zal zich richten op drie sectoren: de pensioensector, de zorgsector en de woningcorporatiesector. Vandaag de dag hebben de interne toezichthouders steeds intensiever contact met de externe toezichthouders. Dit brengt verschillende nieuwe vraagstukken en dilemma’s met zich mee, bijvoorbeeld met betrekking tot de aansprakelijkheid en informatievoorziening. Ook is de betekenis van de externe accountant toegenomen binnen het governance bouwwerk. 

Indien u intern toezichthouder bent in één van de drie onderzochte sectoren (de pensioensector, de woningcorporatiesector en de zorgsector), vragen wij uw medewerking aan dit onderzoek door het invullen van de enquête. De enquête zal ongeveer 15 à 20 minuten van uw tijd in beslag nemen. Wij vragen u vriendelijk om de enquête uiterlijk 15 december a.s. in te vullen middels de onderstaande links:

  • Klik HIER indien u intern toezichthouder bent in de pensioensector;
  • Klik HIER indien u intern toezichthouder bent in de woningcorporatiesector; en 
  • Klik HIER indien u intern toezichthouder bent in de zorgsector.

Mogelijk heeft u posities als interne toezichthouder in meer dan een van de genoemde sectoren. Dan heeft het onze voorkeur als u de enquête invult voor de toezichthoudende functie die u het meeste aanspreekt. 

Het onderzoek bestaat uit (i) een theoretisch onderzoek, (ii) interviews met interne toezichthouders en vakinhoudelijke experts per sector, (iii) enquêtes die worden voorgelegd aan interne toezichthouders per sector, (iv) een jaarverslagenonderzoek en (v) een drietal round tables met interne toezichthouders, externe toezichthouders en externe accountants, georganiseerd per sector. 

Met het onderzoeksteam van Erasmus Universiteit Rotterdam is afgesproken dat deelname aan de enquête anoniem zal plaatsvinden. Uw medewerking wordt bijzonder op prijs gesteld.

Onderzoekers

Het onderzoek staat onder leiding van prof.dr. A. de Bos RA, mr.dr. J.G.C.M. Galle en mr. M.E.P.A.R. Jans CCP. Vanuit het IvO Center for Financial Law & Governance van de Erasmus Universiteit Rotterdam.
Voor aanvullende vragen betreffende het onderzoek kunt u contact opnemen met Frits Meeuwissen via meeuwissen@law.eur.nl.

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Klik hier voor ons Privacybeleid.

Governance Update nieuwsbrief

Volg ons