• Home
 • Privacybeleid Nationaal Register

Privacybeleid Nationaal Register

Deze verklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door Nationaal Register.

Nationaal Register respecteert de privacy van haar relaties en de gebruikers van onze website. Wij zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Deze verklaring is van toepassing op alle diensten van Nationaal Register: search en selectie, advies, opleidingen en de innovatie van het commissariaat.

Welke gegevens houden wij bij?

Nationaal Register kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van onze diensten of omdat u deze bij het invullen van een sollicitatieformulier, met het plaatsen van een bestelling, deelname aan een opleiding of symposium, of op andere wijze aan ons verstrekt. Het gaat om gegevens als:

 • voor- en achternaam, geslacht
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • in geval van een sollicitatie: door u aangeleverd cv (met bijvoorbeeld uw geboortedatum) en brief
 • in geval van deelname aan een opleiding of symposium: naam, functie, werkgever

Met de aan ons verbonden medewerkers, adviseurs en docenten hebben wij een afspraak tot geheimhouding gemaakt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Omdat een onderdeel van onze bedrijfsactiviteiten search en selectie voor een positie als commissaris is, hebben wij een gerechtvaardigd belang om persoonsgegevens te verwerken. Voor het vervullen van een via Nationaal Register uitgezette vacature, raadplegen wij de cv’s van potentiële kandidaten die zijn opgenomen in onze database. Het kan zijn dat wij deze kandidaten actief benaderen bij een vacature. De gegevens die ons zijn verstrekt via het sollicitatieformulier gebruiken wij in de sollicitatieprocedure en om zowel telefonisch als schriftelijk (per e-mail en/of per post) met u te communiceren.

Daarnaast kan Nationaal Register uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst, zoals opdracht, advies of opleiding.

Nationaal Register verwerkt uw persoonsgegevens ook om u te benaderen met nieuwsbrieven, vacatures, ons opleidingsaanbod en uitnodigingen voor symposia. Tien keer per jaar sturen wij de betrokken professional de nieuwsbrief Governance Update. Voor deze uitingen vragen wij om uw toestemming. Nationaal Register maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Nationaal Register bewaart uw persoonsgegevens voor de duur van de wettelijke bewaartermijnen. Sollicitaties die niet tot een plaatsing leiden, worden een jaar bewaard. De persoonsgegevens van ingeschreven kandidaten worden drie jaar bewaard. Als u uw toestemming intrekt, zullen de gegevens nog zes maanden bewaard worden. Als er andere bewaartermijnen gelden, worden die schriftelijk aan u medegedeeld.

Delen met anderen

Nationaal Register verkoopt uw gegevens niet aan derden. Als u heeft gesolliciteerd op een vacature, kunnen uw persoonsgegevens vertrouwelijk met de opdrachtgever worden gedeeld. Met opdrachtgevers spreken wij geheimhouding af. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Nationaal Register blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies

Cookie settings

Bekijk hier alle afzonderlijke cookies

Google Analytics

Nationaal Register maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Bezoekersinformatie wordt op anonieme basis overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google heeft daarvoor haar eigen privacybeleid. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om daarover rapporten aan Nationaal Register te kunnen verstrekken. Deze informatie bevat geen persoonsgegevens.

Social media

Op onze website zijn share buttons opgenomen van diverse social media-kanalen. Als u die gebruikt, volgt geen terugkoppeling naar deze social media, er worden geen cookies geplaatst en geen gebruikers gevolgd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft op elk moment het recht om de persoonsgegevens die wij van u bewaren in te zien, te wijzigen of te beperken. Ook kunt u verzoeken om uw gegevens over te dragen of geheel te verwijderen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Deze verzoeken kunt u doen via info@nationaalregister.nl. Nationaal Register zal zo snel mogelijk en uiterlijk binnen een maand op uw verzoek reageren. Klachten kunt u indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Beveiliging van uw gegevens

Nationaal Register neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op via info@nationaalregister.nl.

Rechtspersonen van Nationaal Register

Uw persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de tot Nationaal Register behorende rechtspersonen:

 • NR Search B.V., ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27180642
 • NR Advisory B.V,  ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73252379
 • NR Academy B.V., ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27242778
 • Stichting Nationaal Register Commissarissen en Toezichthouders, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27270587

Nog vragen?

Wilt u ons een vraag stellen of een opmerking delen, dan ontvangen wij die graag via info@nationaalregister.nl.

Nationaal Register
Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
070 324 3091

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief