• Home
  • Marianne Luyer

Marianne Luyer

Marianne Luyer is maatschappelijk actief als vrijwilliger, in de politiek, en als toezichthouder en adviseur. In juni 2012 is een boek van haar hand verschenen: ‘Waardegedreven Leiderschap, varen op het moreel kompas’. In oktober 2017 verscheen het tweede boek ‘Waardegedreven leiderschap, dansen met licht en duisternis’. Op verzoek houdt zij lezingen, leidt zij debatten en dialoogtafels. Zij is ondernemer, toezichthouder en adviseur bij het Nationaal Register. Haar expertise is sturen en toezicht houden op cultuur en gedrag en waardegedreven toezicht.

Loopbaan

2018 – hedenAdviseur Nationaal Register
2009 - 2012Lid Raad van Bestuur CBE Amsterdam 
1991 – hedenDirecteur MLI Intermanagement BV
1978 - 1991Personeelsfunctionaris gemeente Hilversum

Huidige nevenfuncties

  • Voorzitter RvT Exodus
  • Voorzitter RvT CNV Connectief
  • Lid Bestuur Steenkampfonds CDA
  • Lid Raad van Toezicht Christelijk Sociaal Congres

Opleiding

  • Certified Management Consultant (OOA)
  • Arbeids-en Organisatiepsychologie (OU)
  • HBO P&O (HOP-CIVOB)

Publicaties

Contact

Tel: 06 5378 3868
E-mail: mluyer@nationaalregister.nl

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief