• Home
  • Katherine Diaz

Katherine Diaz

Katherine Diaz is als adviseur verbonden aan Nationaal Register. Zij is maatschappelijk betrokken als vrijwilliger bij diverse jeugdorganisaties en is toezichthouder in het onderwijs. In 2020 trad zij aan als brancheambassadeur Jeugdzorg bij de NVTZ en sinds 2017 is zij coördinator van het netwerk The Midfield, waar zij zich inzet voor de verdere professionalisering van het toezicht in de semipublieke sector.

Loopbaan

2018 - hedenAdviseur Nationaal Register
2018 - hedenZelfstandig adviseur governance
2015 - 2018

Bestuursadviseur Gemeente Amsterdam, Top600 aanpak

2013 - 2015Onderzoeker Zijlstra Center for Public Control & Governance (VU)
2009 - 2015

Adviseur en jeugdbeschermer, Bureau Jeugdzorg Amsterdam
(In die hoedanigheid Jonge Ambtenaar van het jaar 2013)           

2005 - 2006Nieuwsadviseur Capita

Huidige nevenfuncties

  • Brancheambassadeur Jeugdzorg NVTZ
  • Lid Raad van Toezicht SWV Kindkracht, vz. kwaliteitscommissie
  • Coördinator The Midfield

Opleiding

  • Leergang Waardegedreven Leiderschap, OnTheGood
  • Facilitator Excellent Leadership, Zenger Folkman
  • Leergang voor nieuwe toezichthouders, PM Seminars
  • Master Medische Antropologie en Sociologie, Universiteit van Amsterdam
  • Master Sociale Psychologie, Universiteit van Amsterdam

Contactgegevens

Tel: 06 4644 3395
E-mail: kdiaz@nationaalregister.nl

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief