Opleiding: High Level Toezicht in de Zorg

Opleiding: High Level Toezicht in de Zorg

High Level Toezicht in de Zorg is dé opleiding specifiek gericht op ervaren toezichthouders in de zorg. Mensen die hun sporen hebben verdiend in bestuur en toezicht, kennis hebben van governance en zicht hebben op de valkuilen in toezicht. Het programma van deze opleiding is ook relevant voor (zorg)bestuurders, met een toezichthoudende functie elders in de zorg of in een andere sector, die hun kwaliteiten en expertise willen inzetten en voor topadviseurs in de cure en care.

Verdiepen door reflectie

Het bespreekbaar maken van de maatschappelijke opdracht, het stellen van de juiste vragen, raakt de morele dimensie van de organisatie en van uzelf als toezichthouder. Juist het bewust zijn van de eigen ‘bril’ en context, de maatschappelijke opdracht van het intern toezicht, de eigen normen en waarden en die van de organisatie, maakt toezichthouders tot betere gesprekspartners voor het bestuur. 

Uniek: in gesprek met topcommissarissen

Uniek aan deze leergang is dat individuele deelnemers en een of meer topcommissarissen met elkaar in contact worden gebracht om issues, thema’s of dilemma’s te bespreken die concreet en actueel zijn voor uw persoonlijke ontwikkeling en uw toezichtpraktijk.

Vergroten van de persoonlijke effectiviteit

De opleiding vergroot het persoonlijk inzicht en authentiek optreden, de effectiviteit in de rol van toezichthouder en draagt bij aan het reflectief vermogen van de raad en het bestuur. 

Groepsgrootte en opzet

Een plenaire groep bestaat uit 10 tot maximaal 15 deelnemers, de reflectiegroepen uit maximaal 5 deelnemers. Iedere deelnemer wordt vooraf geïnterviewd om inzicht te krijgen in de wensen en persoonlijke leerdoelen en gevraagd een actueel dilemma als casus in te brengen. Er zijn drie gemeenschappelijke bijeenkomsten van anderhalve dag (vrijdag overdag en -avond plus de zaterdagochtend, inclusief overnachting) en een afsluitende bijeenkomst met diner. 

Voorjaarsgroep 2018

   
najaar '17 - voorjaar '18intake, inleveren en bespreken casus 
23 en 24 maartbijeenkomst 1 
20 en 21 aprilbijeenkomst 2 
25 en 26 meibijeenkomst 3 
29 junibijeenkomst 4
inclusief afsluitend diner & certificaten
 

Najaarsgroep 2017 (vol en gestart)

   
zomer, voorafgaand aan startInleveren en bespreken casus 
29 en 30 septemberbijeenkomst 1 
27 en 28 oktoberbijeenkomst 2 
24 en 25 novemberbijeenkomst 3 
2 februari 2018bijeenkomst 4
inclusief afsluitend diner & certificaten
 

Investering

€ 8.900,- exclusief btw, inclusief studiemateriaal en maaltijden. Deelnemers krijgen ook kosteloos toegang tot onze Governance Kennisbank. Betaalt u (een deel van) uw opleiding zelf? Dan kunt u de kosten voor de opleiding voor uw (toekomstige) beroep in veel gevallen als aftrekpost opgeven bij uw belastingaangifte. En natuurlijk kunt u deze opleiding (deels) opvoeren voor uw PE-punten. Vraag ons vooral naar mogelijkheden en nodige documentatie.

Meer informatie 

U kunt contact opnemen via info@nationaalregister.nl of 070-3243091 voor vragen en nadere informatie.
 
De data en prijzen op de website zijn leidend en gelden boven eventuele eerdergenoemde data en prijzen in drukwerk en e-mail.

 

Start najaarsgroep: 29 en 30 september 2017 (vol)

Start voorjaarsgroep: 23 en 24 maart 2018

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Governance Update nieuwsbrief

Volg ons