Waardegedreven Toezicht

Waardegedreven Toezicht

donderdag 20 september 2018 - 09:30 uur tot 13:30 uur

Deze masterclass vindt plaats in Den Haag.
Wat betekent het om waardegedreven toezicht uit te oefenen? In deze masterclass wordt verkend wat het moreel kompas is en wat de relatie is met het toezicht. U leert de ruimte te benutten om de maatschappelijke waarde op een kernachtige manier centraal te stellen.

Aan de orde komen onder andere:

  • inzicht in de werking van drijfveren en gedrag van mensen
  • inzicht in (botsing van) waardesystemen
  • uitstel van het oordeel en empathisch luisteren
  • vormen van een moreel oordeel
  • de moed om authentiek te interveniëren

Er wordt gewerkt aan de hand van cases uit de praktijk, juist om de spanning in de relatie tussen gewenst gedrag en de weerbarstige werkelijkheid te onderzoeken, want hierin manifesteert zich het moreel kompas van de toezichthouder.  

 

Marianne Luyer

Marianne Luyer (1959) begon haar loopbaan bij de gemeente Hilversum als personeelsadviseur. Wat mensen beweegt heeft haar altijd al gefascineerd, vooral in het publieke domein als wezenlijk deel van onze leefomgeving. Hoe bewust of onbewust geven mensen hier zelf vorm aan en wat kan eenieder van ons bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit daarvan? Dat zijn de leidende vragen in haar leven. Marianne heeft in 1991 het bureau MLI Intermanagement BV opgericht. Een bureau dat zich richt op begeleiding en advies rond leiderschapsvraagstukken en andere human resource kwesties in de publieke en de private sector. Naast haar professionele werk is Marianne actief als bestuurder en vrijwilliger. Zij is lid van een aantal Raden van Toezicht en politiek actief als statenlid van het CDA Flevoland. De toegevoegde waarde van haar professioneel advieswerk inspireert bij haar inzet om actief mee vorm geven aan de samenleving en andersom.

€595,00

Ook op deze dag

Op deze dag zijn geen andere masterclasses

Nationaal Register

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Klik hier voor ons Privacybeleid.

Governance Update nieuwsbrief

Governance Update nieuwsbrief

Volg ons

Volg ons