Governance & Financiën

Governance & Financiën

vrijdag 16 november 2018 - 14:30 uur tot 18:30 uur

Financieel toezicht bestaat uit meer dan het toezicht op de financiën. Het gaat ook om toezicht op de risico’s. Deze masterclass gaat in op het financiële verantwoordingsproces en de interactie met en tussen de verschillende participanten in dit proces.

Onderwerpen die aan de orde komen, zijn onder andere:

  • financiële verslaglegging, de gevolgen en de risico’s
  • de rol van de externe accountant en externe toezichthouders
  • de juiste vragen voor en aan de externe toezichthouders
  • belang van actieve interactie en informatieuitwisseling

Deze masterclass is bestemd voor deelnemers die zitting hebben in een RvC/RvT en/of leden van de Auditcommissie.

Auke de Bos

Auke de Bos is partner bij Ernst & Young Accountants LLP. Hij is voorzitter van het Directoraat vaktechniek en heeft zich gespecialiseerd in IFRS, Accountantscontrole en Corporate Governance en is actief als adviseur bij verschillende beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde ondernemingen. Daarnaast is hij hoogleraar Bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit. Als hoogleraar doceert hij verschillende vakken aan de juridische faculteit. Hij is auteur van tientallen artikelen op het gebied van de externe verslaggeving en Corporate Governance. Hij is lid van de redactie ‘Goed Bestuur’, Inform (vaktechnisch bulletin Ernst & Young) en het Nationaal Commissarissen Onderzoek.

€595,00

Ook op deze dag

09:30 uur tot 16:00 uur
09:30 uur tot 13:30 uur
14:30 uur tot 18:30 uur

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Klik hier voor ons Privacybeleid

Governance Update nieuwsbrief

Volg ons