Governance

Nationaal Register is een samenwerkingsverband van vier zelfstandige entiteiten: Stichting Nationaal Register, NR Search B.V., NR Advisory B.V. en NR Academy B.V.

Nationaal Register is in 2002 door CNV, FNV, NCD, VCP en VNO-NCW opgericht en richt zich op de verbetering van het commissariaat met als uitgangspunt het Rijnlandse model waarin de belangen van alle stakeholders in de samenleving en organisaties serieus worden genomen. Nationaal Register is uitgegroeid tot een specialist met een eigen visie op governance, sterke netwerken, een stevige positie in de search & selectie markt, boardroomadvies en een goed ontwikkeld kennisprogramma.

De Stichting Nationaal Register is het Governance Kenniscentrum. De activiteiten van de Stichting worden deels gefinancierd door NR Search B.V., NR Advisory B.V. en NR Academy B.V.

Het bestuur van de Stichting Nationaal Register bestaat uit:

  • Mevrouw Winnie Sorgdrager, voorzitter, minister van Staat, toezichthouder en bestuurder
  • De heer Frank van den Akker, commissaris en toezichthouder, namens NCD
  • De heer Peter Gortzak, hoofd Beleid APG, namens FNV
  • Mevrouw Aukje Kuypers, Algemeen Directeur Kuijpers 
  • De heer André Loogman, penningmeester, toezichthouder en bestuursadviseur
  • De heer Pieter OudenaardenLid College van Bestuur Christelijke Hogeschool Ede en toezichthouder, namens CNV
  • Mevrouw Jeannine Peek, Vice President & Regional General Manager Dell, namens VNO-NCW

De heer Olaf Smits van Waesberghe is directeur van de Stichting Nationaal Register.

Lees hier het jaarverslag 2018 van de stichting Nationaal Register.

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Governance Update nieuwsbrief

Volg ons