Kenniscentrum

Nationaal Register is hét bureau in Nederland over toezichthouden en voor toezichthouders. Alle relevante en actuele kennis en best practices over het vak van toezichthouden hebben wij in huis.
Via onze Governance Kennisbank en Governance Update bieden wij essentiële deskundigheid op het terrein van het commissariaat en Good Governance.

Lees verder

Commissaris 2.0

De commissaris nieuwe stijl is een stimulans voor Good Governance. Teams worden steeds diverser van samenstelling en verjongen. De eisen nemen toe en dit vraagt om een proactieve invulling van het commissariaat. Via onze toolkit-reeks, praktijkonderzoek en bijeenkomsten ondersteunen wij de vakontwikkeling van het commissariaat, zowel in het bedrijfsleven als in de semipublieke sector.

Founding fathers

Nationaal Register bestaat sinds 2002. Founding fathers zijn CNV, FNV, NCD, VCP en VNO-NCW. Door onze stakeholders hebben wij een breed draagvlak voor onze filosofie. Met toonaangevende kennis- partners doen wij onderzoek op het gebied van Good Governance, brengen vernieuwende inzichten en delen opvattingen uit de praktijk van het commissariaat. 

Lees verder

Projecten

Nationaal Register en de SER zijn de initiatiefnemers van de Alliantie Medezeggenschap en Governance (AMG) om het thema ‘medezeggenschap en governance’ hoger op de agenda te krijgen bij ondernemingsraden, raden van commissarissen en raden van bestuur. Diverse organisaties, afkomstig uit bedrijfsleven, sociale partners, de overheid en de wetenschap ondersteunen dit initiatief.
Governance Update

Governance Update is de digitale nieuwsbrief van Nationaal Register. Deze nieuwsbrief verschijnt tien keer per jaar en gaat in op actuele ontwikkelingen op het gebied van het interne toezicht, risicomanagement, governance en gerelateerde onderwerpen. Governance Update is interessant voor commissarissen, toezichthouders, bestuurders van ondernemingen en instellingen en hun adviseurs.

“Stakeholders in (on)balans”, nu en in de toekomst

Geïnspireerd door het succes van de vorige jaarcongressen organiseerde de Alliantie Medezeggenschap en Governance (AMG) haar jaarcongres dit keer op 12 december 2017.

Kennispartners

De nieuwe commissaris is professioneel en betrokken

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Governance Update nieuwsbrief

Volg ons