Tijd voor vrouwelijke commissaris of bestuurder

Jarenlang was er sprake van een push-strategie als het ging om de bevordering van diversiteit in raden van commissarissen, raden van toezicht en besturen. De van oudsher mannelijke bolwerken stelden zich niet zomaar open voor vrouwelijke kandidaat-toezichthouders, het old boys netwerk hield met coöptatie de deur voor buitenstaanders stevig gesloten.
 
Olaf Smits van Waesberghe, directeur Nationaal Register in Pensioen Bestuur & Management
 
Op sommige plaatsen is dat nog steeds zo, met name in het bedrijfsleven, de code-Van Manen ten spijt. En in de pensioenfondssector helaasook. Lees maar het commentaar over de achterblijvende genderbalans in besturen in
de pensioensector in de laatste rapportage van de Monitoringcommissie in de pensioensector. Er is echter ook steeds vaker sprake van pull. Raden van commissarissen (RvC) en raden van toezicht (RvT) die uit zichzelf om een vrouwelijke kandidaat vragen. Diversiteit is inmiddels een standaard onderdeel geworden van de werving- en selectieprocedures voor commissarissen. Je komt bijna geen organisatie meer tegen die zich verschuilt achter het argument dat ze geen geschikte vrouwelijke toezichthouders kunnen vinden.
 

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief