• Home
  • Over ons
  • Nieuws
  • Nieuwe Stichting Intern Toezicht Goede Doelen wil professionalisering bevorderen

Nieuwe Stichting Intern Toezicht Goede Doelen wil professionalisering bevorderen

De nieuwe Stichting Intern Toezicht Goede Doelen (ITGD) is ontstaan uit de behoefte aan permanente professionalisering en kennisdeling van interne toezichthouders in de goededoelensector.
Dat hieraan behoefte is, bleek uit de uitkomsten van het onderzoek ‘Blik op het toezicht’ (maart 2019) van Goede Doelen Nederland en Nationaal Register.

Vanuit een initiatiefgroep is een bestuur gekozen dat Stichting ITGD heeft opgericht. Marlies de Ruyter de Wildt (Hersenstichting) is voorzitter van het bestuur van Stichting ITGD is Het bestuur bestaat verder uit Arthur Bouvy (Trombosestichting), Inge Drontmann (Koninklijk Epilepsiefonds) en Franck Erkens (Stichting Nationaal Ouderenfonds).

 

De initiatiefnemers vinden het van belang dat Stichting ITGD onafhankelijk te werk gaat: voor en door toezichthouders. De stichting werkt wel nauw samen met Goede Doelen Nederland en met Nationaal Register. De brancheorganisatie brengt de specifieke sectorkennis in, Nationaal Register expertise op het gebied van governance en toezicht. In eerste instantie is Stichting ITGD alleen toegankelijk voor toezichthouders van goede doelen die lid zijn van de brancheorganisatie.

 

Bekijk ook het interview met Jan van Berkel (voorzitter van brancheorganisatie Goede Doelen Nederland) en Marlies de Ruyter de Wildt (voorzitter stichting ITGD) waarin zij het initiatief toelichten.  

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief