• Home
  • Over ons
  • Nieuws
  • ‘Niet de regels en codes, maar aandacht voor de persoonlijke en menselijke kant van het toezicht’

‘Niet de regels en codes, maar aandacht voor de persoonlijke en menselijke kant van het toezicht’

Annemarie Manger - opleiding voor ervaren commissaris - High Level Toezicht

Interview met Annemarie Manger – Director Engineering bij Tata Steel - over haar deelname aan het programma High Level Toezicht, hét opleidingsprogramma voor ervaren commissarissen en bestuurders. 

In toezichtsland wordt steeds meer gereguleerd. We moeten voldoen aan specifieke codes, er gelden puntensystemen en commissarissen worden in meerdere gevallen al verplicht extern en onafhankelijk geworven. Voor al deze regels is volop aandacht. Maar hoe staat het met de menselijke kant van het toezicht? Welke maatschappelijke opgave hebben organisaties te vervullen? En welke rol heeft de commissaris hierin?

Om een goede gesprekspartner te zijn voor de top is het in toenemende mate van belang dat iedere individuele toezichthouder zich bewust is van zijn of haar eigen ‘bril’ en context van waaruit wordt gewerkt, van de maatschappelijke opdracht en de normen en waarden die daarbij horen. In het programma High Level Toezicht, ons opleidingsprogramma voor ervaren commissarissen, besteden wij veel aandacht aan de menselijke en maatschappelijke kant van de commissaris. Het programma ondersteunt daarmee ervaren commissarissen in hun ontwikkeling.

Hieronder blikken wij in een kort interview terug op het programma High Level Toezicht met deelnemer Annemarie Manger, Director Engineering & Site Services Strip Products Mainland Europe Tata Steel.

Wat heeft jou het meest aan het denken gezet c.q. geïnspireerd tijdens het programma High Level Toezicht?

Ik werd vooral geïnspireerd door de verschillen in stijlen en benaderingen van vraagstukken - door zowel de sprekers als andere deelnemers. Je gaat daardoor zaken vanuit meerdere perspectieven zien. Ook interessant is dat je wordt betrokken bij vraagstukken in hele andere sectoren. Je leert daardoor om vraagstukken op een andere manier te benaderen. Als nu iets in het nieuws is over bijvoorbeeld de ziekenhuis- of bankwereld, kijk ik er - door het volgen van High Level Toezicht - anders tegen aan dan eerder. 

Ben je door het volgen van het programma dingen anders gaan doen?

In mijn commissariaten ga ik mij intensiever verdiepen in de morele kant van de zaak, ik ben mij immers meer bewust geworden van het moreel kompas. Ook het inzicht in de verschillende rollen van een commissaris helpt mij om onderwerpen te agenderen. Daarnaast spreekt het mij enorm aan dat het in dit programma niet gaat om regels en codes, maar dat er vooral aandacht is voor de persoonlijke en menselijke kant van het toezicht. Toezicht houden is mensenwerk: wat is je moreel kompas en hoe sterk en flexibel kan je daarmee omgaan?

Wat is voor jou het belang van het programma High Level Toezicht?

Wat ik vooral heb geleerd, is het inzicht krijgen in andere sectoren. Vroeger waren overheid en bedrijfsleven verschillende werelden, nu is dat anders. Willen we bijvoorbeeld de transitie-opgaven kunnen oppakken, dan hebben we elkaar nodig. Deze opgave is veel groter en complexer dan we soms denken. Door de samenstelling en thematiek van het programma word je daar goed op voorbereid.

Binnenkort vindt bij Tata Steel een bijeenkomst plaats voor (oud-)deelnemers, sprekers en geïnteresseerden in ons programma High Level Toezicht. Hierin gaan we verder met elkaar in gesprek over de maatschappelijke opgave en de rol van de commissaris daarin.

Bent u geïnteresseerd in het programma High Level Toezicht? 

Mail ons of bel naar 070 324 3091 voor een persoonlijk kennismakingsgesprek met één van onze coördinatoren. De eerstvolgende opleiding start 1 november 2019.

Bekijk alle startdata van ons programma High Level Toezicht

 

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief