Impact van digitale transformatie op bedrijven

Persbericht 24 januari 2018
 
Impact van digitale transformatie op bedrijven
 
Jaarevent Governance Platform Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen
Volgens de maandag jl. gepubliceerde Edelman Trust Barometer stagneert de groei van het vertrouwen van de burger in het bedrijfsleven zowel wereldwijd als in Nederland. Om hier verandering in te brengen is ‘good governance’ een vereiste. De huidige samenleving vraagt om nieuw type organisaties die oog hebben voor de belangen van alle stakeholders en maatschappelijke ontwikkelingen. In deze context organiseren de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) i.s.m. het Nationaal Register jaarlijks een evenement om commissarissen van participaties professioneel verder te versterken en nog beter laten inspelen op ontwikkelingen, zoals digitalisering, cybersecurity en artificial intelligence.
 
De Edelman Trust Barometer meet jaarlijks wereldwijd het vertrouwen van burgers in onder meer media, overheden en het bedrijfsleven. Na een ‘wereldwijde implosie van vertrouwen’ stagneert de groei van het vertrouwen in het bedrijfsleven in 2018 ook in Nederland. Commissarissen van bedrijven kunnen daar verandering in brengen door te sturen op zowel de economische als maatschappelijke rendement van hun activiteiten. “Bedrijven waarin wij als ROM’s investeren leveren met hun innovaties een waardevolle bijdrage aan het adresseren van maatschappelijke uitdagingen,” aldus Pieter Rhemrev, manager business unit Capital van Oost NL, dit jaar gastheer van het jaarevent. “Good governance betekent voor een participatiecommissaris dat hij naast de bedrijfseconomische aspecten van de bedrijfsvoering ook rekening houdt met de maatschappelijke impact daarvan en - als vanzelfsprekend - handelt conform de ROM-code die de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen in 2017 hebben opgesteld.”

Digitalisering en artificial intelligence
Bij het jaarevent Governance Platform Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen GPR staat dit jaar de impact van digitalisering centraal, met deelsessies over big data, cybersecurity en artificial intelligence. Dit evenement beoogt participatiecommissarissen, ondernemers en investment managers in interactieve sessies klaar te stomen voor de toekomst.

Interactief Jaarevent GPR
Tijdens deze interactieve bijeenkomst komen thema’s en dilemma’s aan de orde uit de dagelijkse praktijk van participatiecommissarissen. Deelnemers van het jaarevent zijn ondernemers, commissarissen bij participaties, investment managers van de ROM’s en leden van investment comittees. Ook nieuwe commissarissen zijn welkom die qua kennis en ervaring passen in het profiel van de participatiecommissaris en de ROM-code onderschrijven.

Governance Platform ROM’s
Bij veel van hun participaties benoemen de ROM’s een commissaris of dragen die voor. Vorig jaar lanceerden de vijf Nederlandse ROM’s een kennisplatform om toezichthouders bij participaties beter te faciliteren. Onderdeel van deze activiteiten vormen rondetafelgesprekken, conferenties, opleidingen, trainingen, ROM-code en een kennisbank die terug te vinden zijn op Participatiecommissaris.nl, een digitaal platform voor kennisuitwisseling. En bekijk hier een filmpje dat is gemaakt ter gelegenheid van deze bijeenkomst.

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Klik hier voor ons Privacybeleid

Governance Update nieuwsbrief

Volg ons